Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Vodafone Roaming na den – 7 dní, výběr Evropa (dále jen „nabídka“)

 1. Nabídka je určená zákazníkům Vodafonu, kteří splňují níže uvedené podmínky.
 2. Nabídku lze aktivovat a používat  s těmito tarify: Smart 50, 100 a 250; Red LTE, RED LTE Super, Red+, Business Smart 50, 100 a 250; Business Red LTE, Business RED LTE Super, Tarif na míru, Férový tarif, tarif Start. 
 3. Nabídku nelze kombinovat s ostatními datovými tarify a tarifem Vodafone Passport data na den, Vodafone Passport data na stálo a Vodafone World roaming. Tarif není určen zákazníkům s předplacenou kartou Oskarta.  
 4.  Nabídku lze využít pouze v těchto vybraných zemích: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Guernsey, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Manský ostrov, Martinik, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Reunion, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie a v sítích vybraných roamingových partnerů  - více na www.vodafone.cz/roamingnaden. A za měsíční poplatek dle aktuálně platného ceníku uvedeného na www.vodafone.cz.
 5. Aby mohl zákazník využívat tuto Nabídku, musí mít aktivní tarif Vodafone Roaming na den a zároveň Nabídku. Tu lze aktivovat v internetové samoobsluze Můj Vodafone či přes aplikaci Můj Vodafone, nebo předem přes operátora Linky péče o zákazníky a v prodejně Vodafonu.
 6. Platba za Nabídku je účtována okamžitě, čerpání jednotlivých dní začne až ve chvíli uskutečnění odchozího nebo příchozího hovoru, odchozí SMS nebo využití dat. Jednotlivý den je vždy platný na 24 hodin od začátku využívání Nabídky, kdykoliv v průběhu dne.
 7. V případě, že započatý hovor nebo využívání datových služeb přesáhne 24 hodin od začátku využívání jednoho dne z Nabídky, dojde k aktivování dalšího dne z Nabídky. 7 dní z Nabídky lze čerpat v rámci zúčtovacího období a nevyužité dny se do dalšího zúčtovacího období nepřevádí.
 8. Jestliže počet použití v daném zúčtovacím období překročí 7 dní a dojde k uskutečnění odchozího nebo příchozího hovoru, odchozí SMS nebo k využití dat, dojde k automatické aktivaci Vodafone Roamingu na den za poplatek dle Ceníku.
 9. Aktivace i deaktivace Nabídky je zdarma. Nabídka se automaticky obnoví s každým novým zúčtovacím obdobím a je aktivní do té chvíle, dokud ji zákazník nedeaktivuje (např. přes Linku péče o zákazníky nebo v samoobsluze Můj Vodafone). Aby Nabídka byla aktivní, je nutné, aby byla aktivní i služba Vodafone Roaming na den. Pokud je Vodafone Roaming na den neaktivní i přesto dochází k naúčtování Nabídky.   
 10. Využitím Nabídky zákazník za měsíční poplatek využívá volné minuty, SMS a data svého Domácího tarifu v bodě 4. zmíněných zemích a za ceny uvedené v Ceníku. Nevztahuje se na skupinové služby např. Neomezené volání v síti Vodafone, Kamarádi, Kamarádi ze všech sítí, VPN atd. a zároveň na balíčky obsahující volné jednotky pouze do sítě Vodafone.  Po vyčerpání volných jednotek z domácího tarifu platí cena 1,66 Kč vč. DPH za minutu odchozího hovoru a 0,67 Kč vč. DPH za odchozí SMS.  
 11. V případě zrušení či změny Domácího tarifu dle bodu 2. na jiný tarif, se kterým již nelze Vodafone Roaming na den kombinovat, dojde k jeho automatické deaktivaci. U všech datových tarifů je nastaven maximální denní limit na využití 100 MB dat (od začátku využívání Tarifu, který je aktivní po dobu 24 hodin). Po jeho dosažení dochází ke snížení přenosové rychlosti na 32 kb/s.
 12. Na tuto nabídku se nevztahují pravidla poměrného účtování.
 13. U Nabídky má účastník možnost po vyčerpání denního datového limitu čerpat dodatečný objem národních dat prostřednictvím aktivace služby „Vodafone Roaming na den“, cena a objemy dat pro dodatečné dokoupení jsou uvedeny v Ceníku.
 14. Služba automatického dokoupení dat „Vodafone roaming na den - data nad rámec balíčku“ umožňuje nepřerušené využívání datových služeb bez snížení rychlosti připojení podle pravidel v bodě 11. V případě vyčerpání dodatečného balíčku (účtovacího kroku) je opět automaticky aktivován další balíček dodatečného objemu dat.
 15. Balíček dodatečného objemu dat poskytnutý prostřednictvím „Vodafone Roaming na den - data nad rámec balíčku“ lze využívat po dobu aktivní služby Vodafone Roaming na den, nevyužitý objem dat se nepřevádí do dalšího období.
 16. Na veškeré výdaje spojené s nákupem dodatečného objemu dat se vztahují nástroje na kontrolu útraty jako je FlexiLimit a FlexiStrop.
 17. Využíváním datových služeb zákazník vyjadřuje souhlas se způsobem nákupu dodatečného objemu dat prostřednictvím služby Vodafone Roaming na den - data nad rámec balíčku a jeho cenou.
 18. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky Tarifů Smart, Red, a Red LTE; Business Smart, Business Red, a Business Red LTE; Tarifů na míru, Férového tarifu, tarifu Start, podmínky datových tarifů včetně podmínek FUP (s možností zakoupení dodatečného FUP limitu) a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 19. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 20. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 21. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 16. 8. 2016 a nahrazují podmínky ze dne 18. 5. 2016.

Vytisknout