Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky „Balíčky s telefonem nebo jiným zařízením“ - platné do 26.6. 2014

 1. Nabídka „Balíčky s telefonem nebo jiným zařízením“ dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu (dále jen Nabídka) je určena zákazníkům Vodafone, kteří splňují dále podmínky uvedené níže.
 2. Při využití nabídky získá zákazník dodatečnou slevu na cenu telefonu nebo jiného zařízení zakoupeného na splátky tak, že počáteční platba se sníží na hodnotu  od 1 Kč (vč. DPH).
 3. Měsíční platba za balíček se skládá z měsíční platby za tarif a měsíční splátky za zařízení.
 4. Podmínkou získání slevy je, mimo jiné, uzavření nové smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek se závazkem na 24 měsíců a lze ji získat pouze v momentě uzavření této smlouvy.
 5. Sleva je platná pouze na zařízení označená v aktuální nabídce s konkrétně uvedeným tarifem, a je možné ji získat pouze v uvedené kombinaci tarifu, výše splátky a délky splácení za zařízení.  Příklad (vzor) aktuální 1. 6. - 30. 6. 2014:

Balíček za 699 Kč

Balíček za 999 Kč

Balíček za 1499 Kč

Telefon

Samsung GALAXY Ace 3

Samsung GALAXY S4 mini

HTC One (M8)

Tarif

Red do sítě za 499 Kč

Red za 699 Kč

Red se vším všudy za 999 Kč

Výše měsíční splátky na 24 měsíců

200 Kč

300 Kč

500   Kč

 1. Nárok na slevu vzniká pouze při uzavření smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek se závazkem k minimálnímu měsíčnímu plnění se zvýhodněním na některý z tarifů uvedených v tabulce výše a jen při současném pořízení zařízení na splátky (dle Podmínek služby Vodafone splátky).
 2. Slevu může zákazník získat jen na telefonním čísle, ohledně kterého byla uzavřena smlouva se závazkem minimálního měsíčního plnění na dobu 24 měsíců.
 3. Sleva neplatí při koupi telefonu s předplacenou kartou, koupi telefonu bez využití Vodafone splátek a při koupi telefonu bez závazku minimálního měsíčního plnění (MSL).
 4. Tato nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod písemnou smlouvu (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 5. Vodafone je oprávněn požadovat zvýšenou jistinu ve výši až 8 000 Kč.
 6. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služby Vodafone splátky a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 9. Nabídka platí od 30. 5. 2014.
 10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 30. 5. 2014.

Vytisknout