Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky tarifů Neomezený a Neomezený Business (platné do 1. 5. 2022)

Podmínky pro poskytování tarifů společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“).

1        Základní ustanovení

Tyto Podmínky se vztahují na tarify společnosti Vodafone, jak jsou vymezeny v části 2 Popis a podmínky tarifů

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu tarifů nelze použít, se použijí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, Podmínky poskytování mobilních datových služeb, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2        Popis a podmínky tarifů

Nabídku tvoří 3 přednastavené kombinace (Neomezený Basic, Neomezený Super, Neomezený Premium 5G) služeb pro nefiremní a firemní zákazníky a 3 přednastavené kombinace (Neomezený Business Basic, Neomezený Business Super, Neomezený Business Premium 5G) pouze pro firemní zákazníky.

2.1 Základní popis tarifů pro firemní a nefiremní zákazníky

2.1.1 Neomezený Basic

balíček Volání neomezeně, balíček Neomezené SMS Fér, datový balíček Vodafone Neomezený a balíček 5 dnů Zrychlení na maximum - promo

2.1.2 Neomezený Super

balíček Volání neomezeně, balíček Neomezené SMS Fér, datový balíček Vodafone Neomezený,  balíček Navýšení rychlosti – super a balíček 5 dnů Zrychlení na maximum – promo

2.1.3 Neomezený Premium 5G

balíček Volání neomezeně s voláním do zahraničí 1000 min., balíček Neomezené SMS Fér, datový balíček Vodafone Neomezený a balíček Navýšení rychlosti – Platinum

2.2 Základní popis tarifů pro firemní zákazníky

2.2.1 Neomezený Business Basic

balíček Volání neomezeně, balíček Neomezené SMS Fér, datový balíček Vodafone Neomezený, balíček 10 dnů Zrychlení na maximum – promo a balíček VPN Firma neomezeně

2.2.2 Neomezený Business Super

balíček Volání neomezeně s voláním do zahraničí 300 min – Business zóna & EU, balíček Neomezené SMS Fér, datový balíček Vodafone Neomezený, balíček Navýšení rychlosti – super, balíček 10 dnů Zrychlení na maximum – promo a balíček VPN Firma neomezeně

2.2.3 Neomezený Business Premium 5G

balíček Volání neomezeně s voláním do zahraničí 1000 min – Business zóna & EU, balíček Neomezené SMS Fér, datový balíček Vodafone Neomezený, balíček Navýšení rychlosti - Platinum a balíček VPN Firma neomezeně

2.3 Kombinace tarifů

K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další doplňkové služby, jako např.: MMS a další doplňkové služby, které jsou s příslušným Tarifem slučitelné.

Tarify nelze kombinovat s nabídkou „Program kamarádi na 2 roky zdarma“, „Program kamarádi zdarma navždy“, s programem Rodina a s tarifem Vodafone Passport data, Připojení za zahraničí na den, Připojení ze zahraničí na stálo, Po svém, Bez Obav, Program rodina, Promo Sólo natrvalo, Sólo, Blokace dat, Neomezené volání v síti, Neomezené volání na pevnou.

2.4 Omezení tarifů

Pokud zákazník změní některou ze složek tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace), dojde k automatické deaktivaci cenového nastavení tarifu a nastavené služby budou účtovány dle aktuálního Ceníku.

V případě deaktivace hlasového balíčku či balíčku SMS dojde k automatické aktivaci nulových balíčků Tarifů na míru. V případě deaktivace datového tarifu dojde k automatické aktivaci tarifu Připojení na měsíc. Změna (deaktivace) služby VPN firma neomezeně nemá vliv na tarif.

Pokud zákazník při uzavření smlouvy nebo v průběhu čerpání Tarifu aktivuje službu Vodafone Roaming na den, má možnost kdykoliv tuto službu deaktivovat a bezplatně přejít na Vodafone World Roaming, který bude účtován dle aktuálního ceníku.

Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby v případě podezření na zneužívání neomezeného odesílání SMS ke komerčním účelům či v případě podezření, že jsou tyto služby využívány k distribuci nevyžádaných nebo komerčních sdělení. Balíček neomezených SMS se nevztahuje na posílání prémiových SMS zpráv a SMS zpráv na pevné linky (SMS zprávy na pevné linky jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku).

Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či datování ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či datování k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání či datování (např. způsob užívání neomezeného volání či datování vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání či datování způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.

Společnost Vodafone si vyhrazuje možnost v souladu s nařízením (EU) (č. 531/2012 uplatňovat omezení spočívající v neposkytování služeb regulovaného roamingu a uplatňovat datový objem pro čerpání datových služeb v zemích EU bez příplatku. Aktuální výše datového objemu je uvedena v Ceníku a tato výše bude aktualizována dle podmínek uvedeného nařízení EU.

2.5 Popis jednotlivých součástí tarifů

2.5.1 Neomezené SMS Vodafone Fér

Balíček poskytuje neomezené smsky na všechna mobilní čísla v rámci ČR.

2.5.2 Volání do zahraničí 1000 min.

Balíček poskytuje 1000 volných minut na volání do zemí v regionu 1 a Slovenska s vteřinovou tarifikací.

Balíček poskytuje 1000 minut na volání z ČR do zemí v regionu 1 + Andorra, Kanada, Monako, San Marino, Švýcarsko a USA.

2.5.3 Neomezené volání do všech sítí

Balíček poskytuje neomezené volání do všech sítí v ČR (mobilní a pevná čísla).

2.5.4 Volání v zahraničí 300 min - Business zóna

Balíček poskytuje volání ze zemí Business zóny: Albánie, Austrálie, Argentina, Brazílie, Černá Hora, Čína, Egypt, Ghana, Gruzie, Hongkong, Chile, Indie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Katar, Kazachstán, Korejská republika, Mexiko, Nový Zéland, Peru, Rusko, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Švýcarsko, Tajwan, Turecko, Ukrajina, Spojené státy americké

2.5.5 Volání do zahraničí 1000 min – Business zóna & EU

Balíček poskytuje volání do zemí Business zóny a Evropské unie: Alandy, Albánie, Argentina, Austrálie Belgie, Brasilie, Bulharsko, Černá hora, Čína, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Ghana, Gibraltar, Georgia, Guadeloupe, Guernsey, Hong Kong, Chile, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jersey, JAR, Kanada, Katar, Kazachstán, Korejská republika, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Litva, Lucemburk, Maďarsko, Malta, Martinik, Mexiko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Man ostrov, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Reunion, Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Saudská Arábie, Singapur, Slovensko, Spojené Arabské Emiráty, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tajwan, Turecko, Ukrajina, USA, Vatikán, Velká Británie.

2.5.6 Vodafone Neomezený

Balíček poskytuje neomezená mobilní data pro připojení do internetu na území ČR.

Parametry Služby Vodafone Neomezený

 

 

Odhadovaná maximální rychlost

Inzerovaná rychlost

 

 

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Služba

Technologie

Mb/s

Mb/s

Mb/s

Mb/s

2G

EDGE

0,2

0,1

0,1

0,04

3G

HSPA+

2

2

2

2

4G

LTE 900

2

2

2

2

4G

LTE 800

2

2

2

2

4G

LTE 2100

2

2

2

2

4G

LTE 1800

2

2

2

2

4G

LTE-A

2

2

2

2

5G

1800

2

2

2

2

5G

2100

2

2

2

2

5G

3700

2

2

2

2

 

2.5.7 Navýšení rychlosti super

Balíček poskytuje navýšení základní rychlosti balíčku Vodafone Neomezený. Pro jednotlivé technologie platí následující rychlosti:

 Parametry Služby Navýšení rychlosti - super

 

 

Odhadovaná maximální rychlost

Inzerovaná rychlost

 

 

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Služba

Technologie

Mb/s

Mb/s

Mb/s

Mb/s

2G

EDGE

0,2

0,1

0,1

0,04

3G

HSPA+

10

5

10

5

4G

LTE 900

10

4

10

4

4G

LTE 800

10

10

10

10

4G

LTE 2100

10

10

10

10

4G

LTE 1800

10

10

10

10

4G

LTE-A

10

10

10

10

5G

1800

10

10

10

10

5G

2100

10

10

10

10

5G

3700

10

10

10

10


2.5.8 Navýšení rychlosti – Platinum

Balíček poskytuje navýšení základní rychlosti balíčku Vodafone Neomezený. Pro jednotlivé technologie platí maximální parametry dle podmínek služby Mobilní datové připojení

2.5.9 5/10 dnů Zrychlení na maximum - promo

Balíčky poskytují 5, resp. 10, bezplatných aktivací služby Zrychlení na maximum v každém zúčtovacím období a umožňují využívat maximální dostupné rychlosti datových služeb s ohledem na kvalitu pokrytí, kapacitní vytížení a vlastnosti koncového zařízení uživatele v daném místě a čase.

Služba je aktivována uživatelem dle potřeby. Její výchozí platnost je 24h od aktivace. Službu je možné aktivovat i opakovaně v průběhu zúčtovacího období.

2.5.10 Obecné vlastnosti balíčků

Jednotlivé balíčky není možné aktivovat samostatně, pouze v rámci přednastavené kombinace.

Volné jednotky (včetně neomezeného volání a neomezených SMS) nelze použít k volání na domácí i zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou (např. audiotext, dárcovské SMS apod.).

Volné SMS nelze využít na posílání SMS zpráv na pevné linky (SMS zprávy na pevné linky jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku).

3        Úhrada

Doba platnosti Tarifů a jejich jednotlivých součástí je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti tarifů či balíčků, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.

Paušální platba za jednotlivé tarify je zaúčtována okamžitě po jejich aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období budou cena tarifu i počet volných jednotek balíčku vyúčtovány poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Toto neplatí v případě balíčků s neomezenými jednotkami, u kterých nelze určit poměrnou část volných jednotek (naúčtována tedy bude pouze poměrná částka paušální platby za neomezený balíček, ale jednotky nebudou poměrně propočítány).

Při změnách/rušení tarifů, Zvětšení datového baličku či balíčků Data Naplno nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl tarif či balíček aktivní. Zákazník má možnost využít všechny zaplacené volné jednotky. Při deaktivaci/změně jakéhokoliv balíčku s volnými jednotkami však nedochází k převodu zbývajících jednotek z těchto balíčků, tzn. deaktivací zákazník o nevyčerpané jednotky přichází. V případě změny z tarifu na jiný tarif, který obsahuje shodný hlasový či SMS balíček dochází ke ztrátě nevyužitých volných jednotek z původního hlasového balíčku.

U balíčků obsahujících neomezené volání či neomezené SMS nedochází k převodu volných jednotek z těchto balíčků do dalšího zúčtovacího období.

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.

Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.

Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.

4        Ostatní ujednání

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 16. 11. 2021.