Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Family Security platné do 1. 10. 2018

Podmínky pro poskytování služby Vodafone Family Security společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B  6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

1. Základní ustanovení

 1. Služba Vodafone Family Security  (dále jen „Služba“) je službou určenou primárně pro rodiny s dětmi, které již mají svůj mobilní telefon či tablet. Rodič má pak možnost toto zařízení na dálku lokalizovat či omezit používání služeb na něm. Používání služby je podmíněno instalací mobilní aplikace do všech zařízení, které mají být sledována, včetně zařízení rodiče. Do zařízení rodiče se instaluje aplikace Vodafone Family Security, do zařízení dítěte pak Vodafone Family Security Junior.
 2. Služba je poskytována společností Vodafone ve spolupráci se společností Avast s.r.o.. Aktivací této Služby se zákazník zavazuje seznámit se jak s těmito podmínkami Služby, tak s podmínkami služby společnosti Avast s.r.o. a dodržovat je. Vodafone neodpovídá za újmu, která může vzniknout v souvislosti s nedodržením podmínek společnosti Avast s.r.o. či těchto podmínek. Službu mohou využívat zákazníci Vodafone s paušálem či předplacenou službou mimo zákazníků platformy OneNet, kteří nemají blokované služby třetím stranám, resp. služby tzv. mPeněženky, s výjimkou aplikace Vodafone Family Security Junior, kterou může používat jak zákazník OneNet, tak i nezákazník Vodafonu.
 3. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese  www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2. Popis a podmínky využití Služby

 1. Služba se skládá z aplikace pro rodiče a z aplikace pro dítě. Rodič spáruje svou aplikaci s aplikací dítěte a může tak využívat funkce služby popsané níže. Jeden rodič může svou aplikaci spárovat až s 5 aplikacemi na zařízení dětí. Aplikace na zařízení dětí není zpoplatněna navíc, tj. platí vždy jen rodič a v rámci jednoho měsíčního poplatku může přidat až 5 aplikací dětí.
 2. Služba umí na dálku filtrovat zobrazovaný obsah mobilního zařízení v kategoriích nebo podle konkrétních aplikací či webových stránek.
 3. Služba umí na dálku pozastavit, resp. přerušit používání internetového připojení v zařízení.
 4. Služba umí na dálku lokalizovat mobilní zařízení, pokud je toto zařízení aktuálně zapnuté a je připojeno k internetu.
 5. Služba umí na dálku nastavit pravidlo geozóny a časové značky, a pak automaticky zašle upozornění, pokud je pravidlo geozóny a značky porušeno. Nastavení pravidla je plně v kompetenci aplikace rodiče
 6. Služba umí na dálku zkontrolovat stav baterie v % v zařízení dítěte
 7. Službu lze používat na zařízení s operačním systémem Android 5.0 a vyšší

3. Aktivace Služby

 1. Službu aktivujete tak, že si stáhnete z Google Play mobilní aplikaci Vodafone Family Security (rodič), resp. Vodafone Family Security Junior (dítě) a spustíte ji. Průvodce vás v případě Vodafone Family Security přesměruje na provedení platby za službu. Samotná platba je realizována skrze tzv. mPeněženku kdy je částka strhávána z toho telefonního čísla, ze kterého je aktivace provedena – více informací o této platební metodě naleznete zde: https://www.vodafone.cz/podminky/podminky-doplnkovych-sluzeb/obchodni-podminky-sluzby-vodafone-m-penezenka/   Analogickým postupem službu deaktivujete, tj. opět skrze mobilní aplikaci. Nestačí aplikaci vymazat z telefonu – tím sice služba nebude dostupná, ale nedojde k ukončení pravidelné měsíční platby za ni
 2. Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby anebo zpracováním údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, Službu neaktivujte a nevyužívejte.  Aktivací Služby potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a podmínky, za nichž je Služba poskytována akceptujete.
 3. Službu můžete kdykoliv deaktivovat, služba bude ukončena k nejbližšímu měsíčnímu výročí, tj. dne, kdy jste službu aktivovali.
 4. Služba bude dostupná ode dne její aktivace vždy celý kalendářní měsíc, dokud ji nezrušíte.

4. Úhrada

Služba je zpoplatněna pravidelnou měsíční částkou dle platného Ceníku, ve vyúčtování ji naleznete v sekci Platby třetím stranám. Pokud využíváte předplacenou kartu, bude Vám měsíční částka naúčtována během aktivace Služby a pak vždy každý den v daném měsíci, kdy je výročí předplacení Služby. 

5. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

 1. Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 2. Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 3. Vodafone není v rámci poskytování Služby v pozici správce ani zpracovatele osobních údajů. K veškerému zpracování osobních údajů dochází na straně společnosti Avast s.r.o. U společnosti Avast s.r.o. je také možné získat informace a uplatnit práva v souladu s platnou právní úpravou. 

6. Reklamace Služby

Způsob reklamace Služby se řídí příslušnými ustanoveními uvedenými ve Všeobecných podmínkách. 

7. Ostatní ujednání

 1. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2018.

Vytisknout