Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Sleva 50 % na tarify Mobilní připojení 4 GB, Mobilní připojení 10 GB a Mobilní připojení Turbo“ - platné do 31. 1. 2015

 1. Na nabídku „Sleva 50 % na tarify Mobilní připojení 4 GB, Mobilní připojení 10 GB a Mobilní připojení Turbo“ (dále jen „Nabídka“) má nárok každý zákazník, který splní níže uvedené podmínky. 
 2. Pokud si zákazník SIM kartě aktivuje tarif Mobilní připojení 4 GB, nebo Mobilní připojení Turbo, a zaváže se k minimálnímu měsíčnímu plnění uvedenému níže,

   

  získá zákazník:
  A. Při závazku ve výši 249 Kč na 24 měsíců získá slevu 50 % na aktivovaný tarif Mobilní připojení 4 GB na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na dané SIM kartě;
  B. Při závazku ve výši 490 Kč na 24 měsíců získá slevu 50 % na aktivovaný tarif Mobilní připojení Turbo na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na dané SIM kartě
  C. Při závazku ve výši 490 Kč na 24 měsíců získá slevu 50 % na aktivovaný tarif Mobilní připojení Turbo na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na dané SIM kartě

   

 3. Pokud si zákazník pořídí zařízení na splátky, nebo USB modem za zvýhodněnou cenu, na této SIM kartě aktivuje tarif Mobilní připojení 4 GB, Mobilní připojení 10 GB nebo Mobilní připojení Turbo, a zaváže se k minimálnímu měsíčnímu plnění uvedenému níže,

   

  získá zákazník:
  A. Při závazku minimálně ve výši 249 Kč na 24 měsíců získá slevu 50 % na aktivovaný tarif Mobilní připojení 4 GB na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na SIM kartě, ke které si dotované zařízení pořídil;
  B. Při závazku minimálně ve výši 490 Kč na 24 měsíců získá slevu 50 % na aktivovaný tarif Mobilní připojení 10 GB na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na SIM kartě, ke které si dotované zařízení pořídil.
  C. Při závazku minimálně ve výši 490 Kč na 24 měsíců získá slevu 50 % na aktivovaný tarif Mobilní připojení Turbo na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na SIM kartě, ke které si dotované zařízení pořídil.
   Pokud dojde v průběhu 24 měsíců od aktivace tarifu k omezení nebo přerušení poskytování služeb, deaktivaci tarifu nebo k ukončení poskytování služeb pro danou SIM kartu, zákazník o slevu nenávratně přichází.

   

 4. Zvolený tarif může být automaticky deaktivován zejména při dosažení limitu aktivované služby Flexistrop, při dosažení výše Volací jistiny nebo při přerušení poskytování služeb z důvodu neuhrazení vyúčtování.
 5. Tato Nabídka není kombinovatelná s jinou nabídkou slevy na Mobilní připojení 4 GB a Mobilní připojení Turbo, která by byla poskytnuta na stejnou SIM kartu. Nabídka v bodě 2 těchto podmínek není kombinovatelná se zvýhodněním poskytovaným za Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu (část. B.), tzn., že zákazník nemá nárok na další zvýhodnění kromě zvýhodnění uvedeného v těchto podmínkách.
 6. Tato nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod písemnou smlouvu (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu. Podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 6.5.2014.

Vytisknout