Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Sleva na telefony ve výši až 3.000 Kč“

 1. Nabídka „Sleva na telefony ve výši až 3.000 Kč“ (dále jen „Nabídka“) je určena novým i stávajícím zákazníkům Vodafone, kteří splňují podmínky uvedené níže. Nabídka není určena pro zákazníky s rámcovou smlouvou a zákazníky Vodafone OneNet.
 2. Nárok na slevu vzniká při současném uzavření nebo prodloužení smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek (dále jen „smlouvy“) na 24 měsíců se závazkem Minimálního měsíčního plnění ve výši alespoň 690 a při současném pořízení telefonu na splátky (dle Podmínek služby Vodafone splátky) nebo za standardní cenu.
 3. Pokud přijde zákazník v době trvání Nabídky a bude požadovat přenos čísla od konkurence, má nárok na Nabídku i přesto, že se přenos uskuteční až po skončení Nabídky. Telefon se slevou mu však bude vydán až po aktivaci čísla.
 4. Sleva se vztahuje na označené telefony z aktuální nabídky na vodafone.cz/telefony.
 5. Slevu na telefon může zákazník využít k jednomu aktivnímu závazku Minimálního měsíčního plnění ve výši alespoň 690 a v délce trvání 24 měsíců. Sleva může být poskytnuta maximálně jednou za 24 měsíců.
 6. V odůvodněných případech je Vodafone oprávněn požadovat vratnou volací jistinu ve výši 1.000 Kč po:
  1. novém zákazníkovi,
  2. stávajícím zákazníkovi, který ještě na žádném z Plátců neuhradil 3 celá Vyúčtování,
  3. zákazníkovi, který přechází z předplacené platební metody na tarifní řešení.
 7. Sleva neplatí při koupi telefonu s předplacenou kartou a při koupi telefonu bez závazku Minimálního měsíčního plnění, nebo se závazkem Minimálního měsíčního plnění nižším než 690.
 8. Pokud chce zákazník uplatnit 30-ti denní záruku spokojenosti na tarif (služby), musí doplatit zlevněný telefon na plnou cenu před slevou nebo vrátit zakoupený telefon. Telefon musí být nepoškozený a kompletní a splňovat podmínky pro vrácení zařízení. V opačném případě je Vodafone oprávněn požadovat po zákazníkovi doplacení ceny telefonu v plné ceně před slevou.
 9. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služby Vodafone splátky a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
 10. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 11. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 12. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2019.