Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Zimní bruslení zdarma“

Registrovaný tímto potvrzuje a prohlašuje, že společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby) a dalším společnostem, které se budou podílet na publikování a šíření pořízených záznamů a které je oprávněna plně dle svého uvážení určit, dává svolení k pořízení libovolných (zejména zvukových, obrazových a zvukově obrazových) záznamů své osoby (které budou zahrnovat zejména podobu, ale případně též další v úvahu připadající prvky a projevy osobnosti), a k následnému užití takto pořízených záznamů jakýmkoliv způsobem, zejména jejich uveřejňováním v on line programech, dále v rámci digitálních a kabelových TV kanálů, v reklamních materiálech, časopisech, videonahrávkách, a to k jakýmkoliv účelům. Svolení je udělováno bezplatně, jako neomezené (tj. neomezené zejména časově, množstevně a územně) a jako zásadně opravňující (tj. nikoli zavazující). Společnost je oprávněna v pořízených záznamech činit jakékoliv úpravy a spojovat je s jinými záznamy nebo prvky.

Výše uvedené záznamy budou pořizovány dne 2. 12. 2016 při akci pořádané společností Vodafone na veřejném hřišti Na Františku, Kozí ulice, Praha 1.

 Účast na bruslení je výlučně na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

Vytisknout