Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Balíčky k předplaceným kartám Vodafonu - platné do 7. 11. 2014

  1. Nabídku „Balíčků k předplaceným kartám“ (dále jen „Balíčky“) mohou využít všichni noví i stávající zákazníci společnosti Vodafone s předplacenými kartami, včetně Tarifu na míru s předplacenou platební metodou. Nabídka není určena zákazníkům s předplacenou kartou Oskarta a Studentfone.
  2. Nabídka se skládá ze 3 Balíčků ke kartě popsaných v tabulce.

    Balíček ke kartě – Volání v síti neomezeně

    Balíček ke kartě – Volání do všech sítí

    Balíček ke kartě – Volání do všech sítí neomezeně

    Neomezené volání v síti Vodafone

    Neomezené volání v síti Vodafone

    Neomezené volání v rámci mobilních i pevných sítí v ČR

    100 volných minut do ostatních sítí

    99 Kč

    249 

    599 

  3. Hovory v rámci Balíčků lze uskutečnit do všech mobilních a pevných sítí v rámci České republiky s výjimkou linek se speciální tarifikací
  4. Objednání Balíčků lze provést ve všech samoobsluhách Vodafonu, v prodejnách Vodafonu, přes operátora Linky péče o zákazníky. Balíčky je možné začít využívat po přijetí potvrzovací sms.
  5. Na jednom telefonním čísle je možné mít aktivní vždy jen jeden z Balíčků. Kombinace dvou Balíčků v jeden okamžik není možná.
  6. Aktivace Balíčků neovlivňuje základní ceny předplacené karty, ke které byl balíček aktivován. Pro aktivaci Balíčku je nutné mít dostatečný kredit, minimálně v hodnotě ceny Balíčku.
    V případě Balíčku neomezené volání v síti  se cena za minutu mimo síť Vodafone řídí ceníkem tarifu předplacené karty. Po provolání volných minut z balíčku Balíček ke kartě - Volání do všech sítí, je zákazníkovi účtována sazba dle jeho tarifu/předplacené karty a volné minuty v balíčku jsou účtovány po první provolané minutě po vteřinách (60+1). V případě Balíčku volání do všech sítí se po vyčerpání volných jednotek při volání mimo síť Vodafone hovory účtují dle ceníku předplacené karty.
  7. Cena Balíčků se automaticky a ihned strhne z kreditu.
  8. Platnost Balíčků je 30 dní.
  9. Balíčky se automaticky neobnovují – pokud zákazník chce některý z Balíčků dál využívat, vždy si ho musí opět sám aktivovat.
  10. Balíčky nelze zrušit, ruší se automaticky po vypršení platnosti. V době platnosti Balíčku lze Balíček změnit na jiný. Kredit se za nevyužitý Balíček nevrací.
  11. Pokud kredit zákazníka, který má aktivní některý z Balíčků, klesne na nebo pod minimální vyžadovanou hodnotu (0 Kč), může jej stále využívat.
  12. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  13. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
  14. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  15. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 7.7.2014. 

Vytisknout