Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Volání o víkendu zdarma pro zákazníky prodejen HyperAlbert

  1. Nabídku Volání o víkendu zdarma pro zákazníky prodejen HyperAlbert (dále jen „Nabídka“) může využít každý zákazník Vodafonu s Divokou kartou zakoupenou v termínu od 28.4.2010 do 26.7.2010 v prodejnách HyperAlbert prodejní sítě AHOLD.
  2. Všem zákazníkům, kteří splní podmínky dle bodu 1, bude Nabídka aktivována automaticky vždy maximálně do 5 pracovních dnů po aktivaci SIM karty. Podmínkou pro získání Nabídky je aktivace Divoké karty.
  3. Voláním o víkendu zdarma rozumíme volání do sítě Vodafone v období od soboty 00:00 hodin do neděle 23:59. Nabídka je pro zákazníky platná od aktivace služby do neděle 1.8.2010. První víkend, na který může zákazník získat volání zdarma v rámci této Nabídky, je 8.-9.5.2010. Maximálně může tedy zákazník získat celkem 13 víkendů, po které bude moci tuto Nabídku využívat. Pro odchozí hovory, včetně hovorů zdarma, je nutné mít kladný zůstatek kreditu.
  4. Nabídka neplatí v kombinaci s placenou službou Balíček Nonstop víkend. V případě, že zákazník splnil podmínky dle bodu 1 a aktivuje si Balíček Nonstop víkend, je Balíček Nonstop víkend zpoplatněn dle platného ceníku.
  5. Nabídka neplatí v kombinaci s Programem dvojka. Hovory, uskutečněné zákazníkem na telefonní čísla zvolená v rámci Programu dvojka, budou o víkendech účtovány podle platných cen pro Program dvojka.
  6. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
  8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  9. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2010.