Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky akce „Speciální cena telefonů Samsung GALAXY Ace a Vodafone Smart II“

 1. Tato nabídka je určena zákazníkům Vodafone, kterí mají podle Podmínek prodeje zboží za zvýhodněnou cenu právo na koupi telefonu za zvýhodněnou cenu a na SIM kartě, k níž tento nárok vzniká, splní dodatečné podmínky uvedené v bodu 4.
 2. Speciální cena závisí od minimálního měsíčního plnění (MMP) podle aktuálního ceníku telefonů.
 3. O koupi telefonu za speciální cenu může zákazník požádat při:
  1. pořízení nové SIM karty a současné aktivaci hlasového balíčku Tarifu na míru obsahující minimálně 20 volných minut a měsíčního datového tarifu;
  2. koupi telefonu v rámci periodického programu na obměnu telefonu a současné aktivaci měsíčního datového tarifu; nebo
  3. koupi telefonu v rámci periodického programu na obměnu telefonu k SIM kartě s již aktivním měsíčním datovým tarifem.
 4. Dodatečné podmínky pro zakoupení telefonu za speciální cenu:
  1. Zákazník se zavazuje využívat služby Vodafone v měsíční hodnotě odpovídající zvolenému minimálnímu měsíčnímu plnění po dobu 12 měsíců.
  2. Zákazník se zavazuje využívat měsíční datový tarif po dobu 12 měsíců.
 5. Pro účely této akce se nahrazuje ustanovení A.II Podmínek prodeje zboží a služeb za zvýhodněnou cenu takto: Pokud zákazník v průběhu 12 měsíců od aktivace nové SIM karty (resp. koupě Telefonu) dle článku I. výše nedosáhne svého Minimálního měsíčního plnění, je Vodafone oprávněn vyúčtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi jeho reálným a Minimálním měsíčním plněním. Pokud dojde v průběhu 12 měsíců od aktivace nové SIM karty (resp. koupě Telefonu) dle článku I. výše k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení Smlouvy pro danou SIM kartu z důvodů na straně zákazníka, je zákazník povinen uhradit Vodafone smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi celkovou výší úhrad za Vodafone služby čerpané v předmětných 12 měsících od aktivace nové SIM karty (resp. koupě Telefonu) a dvanáctinásobku nastavené výše Minimálního měsíčního plnění.
 6. V případě nedodržení podmínky využívání datového tarifu podle bodu 4b těchto podmínek je Vodafone oprávněn doúčtovat cenu telefonu, na který byla poskytnuta sleva.
 7. U prodejních kanálů s neosobní formou prodeje si Vodafone vyhrazuje možnost zvýšit fyzickou volací jistinu až na 3000 Kč z důvodu řízení rizik.
 8. Speciální cena telefonu není kombinovatelná s jinými slevami na telefon.
 9. Nabídka platí od 1.7.2012 do 24.8.2012, nebo do vyprodání zásob příslušného telefonu.
 10. Vodafone si vyhrazuje možnost kdykoliv změnit ceník speciálních cen telefonů.
 11. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 12. Pokud je v podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 (a její síť, produkty a služby).

Vytisknout