Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Sleva na zvýhodněné Red LTE a Business Red LTE tarify“

 1. Nabídku „Sleva na zvýhodněné Red LTE a Business Red LTE tarify“ (dále jen „Nabídka“) může využít zákazník, který ještě nemá uzavřenou smlouvu na 24 měsíců se závazkem Minimálního měsíčního plnění.
 2. Podmínkou poskytnutí Nabídky je uzavření nové smlouvy na 24 měsíců se závazkem Minimálního měsíčního plnění.
 3. Zákazník získá 10% slevu z měsíčního paušálu se zvýhodněním na služby.
 4. Nabídka platí při aktivaci některého z uvedených tarifů dle následující tabulky (ceny včetně DPH)::
  Tarif Měsíční paušál se zvýhodněním na služby před slevouMěsíční paušál se zvýhodněním na služby po slevěMinimální měsíční plnění po slevě

  Red LTE

  Business Red LTE

  749 Kč

  674,10 Kč

  490 Kč

  Red LTE super

  Business Red LTE super

  999 Kč

  899,10 Kč

  690 Kč

  Red LTE premium

  Business Red LTE premium

  1499 Kč

  1349,10 Kč

  1290 Kč

 5. Zákazník o slevu nenávratně přichází v případě, pokud přestane splňovat podmínky pro její získání, tedy zejména pokud bude ukončen závazek k čerpání služeb, jak je uveden výše, před uplynutím doby 24 měsíců, nebo pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle).
 6. Tato Nabídka není kombinovatelná s jinými slevami na služby na stejném telefonním čísle.
 7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronický komunikací, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, Podmínky Red LTE a Smart tarifů, platný Ceník služeb a podmínky uvedení v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s.
 9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 21.10. 2015

Vytisknout