Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Kombinovaná nabídka – Red+ Home pro 2/Red+ Office pro 2

 • Nabídka je určena pro firemní i nefiremní zákazníky, kteří splňují podmínky uvedené níže.
 • Nabídka není určena pro firemní zákazníky s rámcovou smlouvou.
 • Podmínkou nabídky je uzavření smluvního závazku na 24 měsíců a zavázání sek Minimálnímu měsíčnímu plnění. To se odvíjí od přesné kombinace služeb:
 • Při závazku ve výši 1490 Kč na 24 měsíců získá zákazník Kombinovanou nabídku za 1499 Kč vč. DPH
 • Tato nabídka obsahuje: Tarif Red+ pro 2, balíčky Vodafone Pass – Social Pass a Chat Pass dle platného ceníku
 • Pevné připojení dle dostupnosti do rychlosti až 30/5 Mbps.
 • Možnost navýšení rychlost pevného připojení na 50 Mbit/s za max. příplatek 100 Kč vč.DPH, na 100 Mbit/s za max. příplatek 200 Kč vč. DPH, na 250 Mbit/s za příplatek max. 301,23 Kč vč.DPH, na 500 Mbit/s za příplatek max. 400 Kč vč. DPH a na 1000 Mbit/s za příplatek max. 500 Kč vč. DPH.

Zákazník o Kombinovanou nabídku přichází v případě, že přestane splňovat podmínky pro její získání, tedy zejména pokud bude ukončen nebo změněn závazek k čerpání služeb na tarifech Red+ pro 2, zrušením či zvýhodněním balíčků Zvětšení datového balíčku, zrušením či zvýhodněním Balíčků Vodafone Pass (Social, Chat, Video, Music) či využití jakýchkoli extra slev nad rámec kombinované nabídky, jak je uveden výše, před uplynutím doby 24 měsíců, nebo pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle). Při zrušení služeb před uplynutím doby 24 měsíců je účtováno za standardní cenu viz ceník a naúčtována standardní cena modemu dle aktuálního ceníku platného v době pořízení.

 • Kombinovanou nabídku není možné využít spolu se 100% slevou na službu Připojení bez kabelu/+/Naplno.
 • Na Kombinovanou nabídku se nevztahuje 30denní Záruka spokojenosti.
 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, Podmínky Red+ tarifů, Podmínky služby Vodafone Pass, Podmínky datových služeb, Podmínky služby Pevný internet, Podmínky provozu služby Pevný internet a Vodafone Internet ADSL/VDSL/Optical, platný, Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s.
 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti od 1. 10. 2020. Platnost nabídky je do odvolání.