Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Karta pro školáka“

 1. Nabídka „Karta pro školáka“ je určena všem zákazníkům, kteří navštíví v době 18.8.- 31.10.2014 e-shop nebo získají tuto předplacenou sim v rámci bezplatné distribuce na základních školách.
 2. V E-shopu je distribuce karet omezena – 1 ks sim na 1 osobu
 3. V jakékoliv české síti můžete volat po dobu 6-ti měsíců 10 minut zdarma. Při vytáčení čísla se vám ozve varovné hlášení o nedostatečném kreditu, které při volání do sítě Vodafonu můžete ignorovat. Varovné hlášení zní:

Je nám líto, váš kredit je příliš nízký. Dobijte si ho prosím. – Czech

Sorry, your account balance is too low, please top-up - English

 1. Pro více volání nebo internet si musíte dobít kredit. Způsoby dobití kreditu naleznete na www.vodafone.cz/visitors.
 2. 10 minut se aktivuje vždy k 1. V měsíci. Pokud první aktivace sim (vložení simkarty do telefonu nebo tabletu) proběhne v probíhajícím měsíci, zákazník na první měsíc získá poměrný počet minut, např. pokud proběhne aktivace k 15. V měsíci zákazník získá do konce měsíce zdarma 5 minut.
 3. Ceny na kartě se řídí platným ceníkem předplacené „Karty pro partu“
 4. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 5. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5,
  IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
  sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 6. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky těchto tarifů, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 7. Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 18.8. 2014.

Vytisknout