Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky akce Doporuč a získej pro zákazníky tarifu Red+ (dále jen „DaZ“)

Akce byla ukončena k 31. 5. 2016.

 1. Akci Doporuč a získej pro zákazníky Red+ (dále jen „DaZ“) mohou využít nefiremní stávající zákazníci Vodafonu se smluvním závazkem na tarif Red+.
 2. V rámci DaZ získávají zákazníci Red+ za doporučení nového zákazníka Red+, který si tento tarif zaktivuje se smlouvu a neodstoupí od smlouvy v době 30-ti denní záruky, odměnu za doporučení.
 3. Odměnou za doporučení může být 100% sleva na službu Data nad rámec balíčku na 6 či 12 měsíců nebo telefon Vodafone Smart ultra 7.
 4. Zákazník má nárok  pouze na takovou odměnu, která mu byla komunikována v SMS zprávě.  Vodafone si tímto vyhrazuje právo na výběr druhu odměny pro jednotlivá telefonní čísla, na která bude zaslána informační SMS zpráva.
 5. Doporučující (tedy zákazník s tarifem Red+) nového zákazníka doporučí tak, že  na stránce tam.je/ vloží jeho kontaktní telefonní číslo. Jiné možnosti doporučení nejsou k dispozici.
 6. Zástupce Vodafone zatelefonuje na dané telefonní číslo maximálně do 3 dnů.
 7. Nově doporučený zákazník může po aktivaci doporučit další osoby, aniž by byl Vodafonem konktaktován. Jestliže je to zákazník, který již dostal (jako původně doporučený odměnu), další nezískává.
 8. Odměnu dostane zákazník/zákazníci automaticky po uplynutí 30 dní ode dne aktivace. V případě telefonů bude odměna odeslána poštou. Odměnu nelze vyplatit v penězích. Vodafone si vyhrazuje právo v odůvodněných případech nárok na odměnu nepřiznat.
 9. Doporučit může jak stávající, tzv. administrátor tarifu (zákazník, na kterého je vedena smlouva), tak i člen tarifu Red+ jednoho nového zákazníka, resp. administrátora.
 10. V nově aktivovaném Red+ tarifu mohou být jak noví zákazníci Vodafonu, tak stávající zákazníci Vodafonu (kteří přejdou pod tarif Red+). Na nově aktivovaný Red+ tarif se nevztahuje žádná sleva.
 11. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 12. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Náměstí Junkových 1, 150 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 13. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 14. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.2.2016.  

Vytisknout