Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Tarif 26“

 1. S účinností od 20.4.2017 není možné aktivovat Tarif 26 (dále jen „Nabídka“) novým, ani stávajícím zákazníkům Vodafone. Stávající uživatelé Nabídky ji mohou využívat až do uplynutí platnosti slev specifikovaných v bodě 2. těchto Podmínek. Poté již nebude možné Nabídku prodloužit.
 2. Tarif 26 (dále jen „Nabídka“) je určen všem novým i stávajícím zákazníkům společnosti Vodafone, kteří jsou držiteli některé z karet pro mladé (např. ISIC, IYTC a jiné) a současně splňují podmínku věku od 6 do 26 let včetně.
 3. V rámci Nabídky zákazník může získat buď:
  1. 67% slevu na měsíční poplatek Tarifu Fér 1499 na 12 měsíců bez závazku,
  2. nebo 68% slevu na měsíční poplatek Tarifu Fér 1499 se závazkem na 24 měsíců k minimálnímu měsíčnímu plnění při současném pořízení telefonu s využitím služby Vodafone splátky.
 4. Nabídka není určena pro zákazníky OneNet a zákazníky se smlouvou o poskytování zvýhodněných podmínek (neuzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 5. Sleva není poskytována na cenu volání, SMS, ani dalších doplňkových služeb či poplatků.
 6. Nabídku lze získat na prodejně Vodafonu, v e-shopu na www.vodafone.cz a po telefonu.
 7. Pokud je zákazník starší 18 let, aktivuje se Nabídka přímo uživateli telefonního čísla.
 8. Pokud o aktivaci Nabídky žádá nový nebo stávající zákazník mladší 18 let, může tak učinit prostřednictvím svého zákonného zástupce. Pokud je zákazník ve věku od 15 do 18 let může požádat o aktivaci Nabídky bez úvazku, která je specifikována v bodě 2.a. těchto podmínek. Tato Nabídka pak bude aktivována přímo uživateli telefonního čísla.
 9. Po nabytí zletilosti dítěte je zákazník povinen tuto skutečnost oznámit Vodafonu a požádat o převod smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací na telefonním čísle využívajícím Nabídku na zletilé dítě.
 10. Nabídku nemůže využít zákazník, který již využívá službu Po svém nebo službu Bez Obav.
 11. Dítě/student nemůže využívat současně více těchto Nabídek (tzn. dítě/student nemůže využít tuto Nabídku na více telefonních číslech). Dítě/student nemůže využívat nabídku „Tarif pro děti zdarma“ současně s touto Nabídkou.
 12. Nabídku není dále možné využívat současně s těmito službami:
  1. Vodafone Passport data na den,
  2. Vodafone Passport data na stálo,
  3. Kamarádi,
  4. Kamarádi ze všech sítí,
  5. Sólo,
  6. předplacená platební metoda,
  7. Program jednička,
  8. Program kamarádi na 2 roky zdarma,
  9. Program kamarádi zdarma navždy,
  10. Program rodina,
  11. s jiným zvýhodněním na služby,
  12. Zvýhodnění na telefon.
 13. Nabídka bude deaktivována v době mezi 21:00 hod. a 24:00 hod. posledního dne platnosti Nabídky. Po deaktivaci Nabídky zákazník může znovu požádat o její aktivaci, pokud splní opět všechny její podmínky.
 14. Nárok na tuto Nabídku nevzniká, pokud zákazník nesplní podmínky pro získání nabídky a zaniká, pokud poruší v průběhu trvání Nabídky některou z podmínek nebo dojde k deaktivaci tarifu. Podmínka věku studenta či dítěte se přitom posuzuje jen k okamžiku aktivace Nabídky. Jestliže dojde k deaktivaci Nabídky, bude poskytování služeb plně účtováno dle aktuálního Ceníku. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Férových tarifů, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 15. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 16. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 17. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 18.4.2017.

Vytisknout