Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Limitovaná edice Karty do všech sítí s balíčkem 250 SMS na 1 měsíc zdarma“

  1. Nabídku „Limitovaná edice Karty do všech sítí s balíčkem 250 SMS na 1 měsíc zdarma“ (dále jen „Nabídka“) může využít každý zákazník, který obdrží speciální nabídku Balíčku VF Parku.
  2. Koupí SIM karty v rámci této Nabídky za 200 Kč zákazník získá Kartu do všech sítí s platební metodou dobíjení a aktivovaným balíčkem 250 SMS na 1 měsíc zdarma.
  3. Balíček 250 SMS může zákazník čerpat do konce prvního kalendářního měsíce od aktivace SIM. Nevyčerpané volné jednotky nejsou převoditelné do následujícího kalendářního měsíce.
  4. Balíček se automaticky deaktivuje posledním dnem prvního zúčtovacího období.
  5. Na tuto Nabídku se nevztahuje 30 denní záruka spokojenosti.
  6. Koupí tohoto Balíčku dává zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Vodafone Czech Republic a.s. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalších právních předpisů, to vše ve smyslu Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací. Více informací na www.vodafone.cz
  7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  10. Tato nabídka je platná od 30.10.2013 do 30.11.2013. Jedná se o limitovanou edici nabídky. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.10.2013.

Vytisknout