Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “předplacená karta s My EU na 3 měsíce s 50% slevou“

 1. Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), pro zákazníky s platební metodou předplacená karta.
 2. Nabídku předplacené karty s My EU na 3 měsíce s 50% slevou (dále jen „Nabídka“) může využít každý zákazník, který navštíví webovou stránku Vodafone eShop http://www.vodafone.cz/eshop a od 19.10.2011 do 30.11.2011 si prostřednictvím této webové stránky zakoupí a aktivuje Divokou kartu nebo Kartu na míru ze speciální edice s předaktivovanou službou My EU.
 3. Koupí předplacené karty ze speciální edice za 200 Kč a její aktivací získá zákazník předplacenou Vodafone Divokou kartu nebo Kartu na míru s kreditem 200 Kč, a službu My EU, na kterou mu po dobu 3 měsíců od aktivace příslušné SIM karty bude poskytnuta 50% sleva. Po uplynutí 3 měsíců od aktivace SIM karty bude cena za službu My EU účtována dle platného Ceníku.
 4. Zákazník je povinen zajistit, že výše předplaceného kreditu umožňuje měsíční zaúčtování ceny služby My EU. V případě, že na předplacené kartě nebude dostatečný kredit pro zaúčtování měsíční ceny služby My EU, dojde k její automatické deaktivaci. Po dobití potřebného kreditu si zákazník může opět službu zaktivovat, ale bez nároku na 50% slevu.
 5. Nárok na tuto Nabídku zaniká při zrušení nebo deaktivaci služby My EU, při přechodu na platební metodu Vyúčtování nebo při ukončení smlouvy
 6. Na tuto Nabídku se nevztahuje 30 denní záruka spokojenosti.
 7. Koupí předplacené karty dle těchto podmínek dává zákazník automaticky svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společností Vodafone Czech Republic a.s. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalších právních předpisů, to vše ve smyslu Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací. Více informací na www.vodafone.cz
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky služby My EU a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tato nabídka je platná do 30.11.2011. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19.10.2011.

Vytisknout