Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Právní podmínky pro získání dárků při online dobíjení od 1.8.2011 do 31.8.2011

  1. Akci při online dobíjení pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“).
  2. Akce se může zúčastnit každý zákazník společnosti Vodafone, který si v období od 1.8.2011 0:00 hod do 31.8.2011 23:59 hod dobije online (na www.vodafone.cz) pomocí platební karty kredit pro předplacenou Vodafone kartu v minimální hodnotě 250 Kč.
  3. Pokud taková osoba splní uvedené podmínky a dobije si kredit online pomocí platební karty, získá dva dny volání do sítě Vodafone zdarma.
  4. Předplacenou kartu lze dobít během této doby (1.8.2011 – 31.8.2011) i opakovaně s tím, že dárek zákazník obdrží při každém takovém dobití. Pokud ovšem dojde k opakovanému dobití v rámci jednoho kalendářního dne, či v době, kdy je dárek za předešlé dobití stále aktivní, dostane zákazník dárek pouze jednou (tzn. za takovéto další dobití již dárek nezíská).
  5. Vodafone se bude snažit aktivovat dárek do 24 hodin od dobití předplacené karty, ne vždy ale může garantovat aktivaci v tomto čase. Dárek bude vždy aktivován nejpozději do 48 hod od dobití. Zákazník může volat zdarma již od okamžiku aktivace a po následující dva kalendářní dny. O aktivaci bude zákazník informován SMS zprávou.
  6. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci této akce (zejména při dobíjení kreditu) a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech akce včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
  7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  9. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 24.8.2011 a plně nahrazují podmínky účinné od 1.8.2011.