Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky služby Vodafone My Country platné do 30. 9. 2020

 1. Služba Vodafone My Country (dále jen „Služba“) je určena všem zákazníkům Vodafone.
 2. Službu lze aktivovat a používat s Red tarify a hlasovými a SMS balíčky Tarifů na míru; Student na míru a dále s následujícími datovými tarify: Připojení pro mobil standard, Připojení pro mobil super, Připojení pro mobil premium, Připojení pro mobil premium+, Mobilní připojení Turbo, Internet v mobilu a Internet v mobilu naplno + Mobilní připojení 500 MB, 1 GB, 1,5 GB, 4 GB a 10 GB a Připojení pro služby super. (dále jen „Domácí tarif“). Službu lze kombinovat i s předplacenou platební metodou.
 3. Službu lze kombinovat se službou My EU.
 4. Služba účtuje minuty dle tarifikace 60+1. Minuty se účtují nad rámec Domácího tarifu.
 5. Minuty v rámci zákazníkova Domácího tarifu, který obsahuje volné minuty do zahraničí, mají přednost před voláním v rámci Služby.
 6. Službu je možné kombinovat s pořízením zvýhodněného telefonu.
 7. Službu lze využít pouze pro hovory do jedné země z následujícího seznamu: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Čína, Chorvatsko, Gruzie, Kazachstán, Makedonie, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA, Kanada, Uzbekistán, Vietnam.
 8. V jednu chvíli je možné využít zvýhodněné volání pouze do jedné z nabízených zemí.
 9. Aktivací a užíváním Služby (Služba byla v minulých měsících na čísle zákazníka aktivní) zákazník uděluje souhlas s komunikací v jazyce adekvátním jeho volbě v rámci Služby.
 10. Aby mohl zákazník využívat tuto Službu, musí si ji aktivovat předem buď v internetové či mobilní samoobsluze, odesláním aktivační SMS v definovaném taru, přes operátora Linky péče o zákazníky nebo na prodejně Vodafone. Aktivace Služby není možná v případě, že je zákazník ve využívání služeb omezen. Aktivace i deaktivace Služby je zdarma a probíhá ihned. Služba je aktivní do té chvíle, dokud ji zákazník nedeaktivuje.
 11. Využitím Služby zákazník za měsíční poplatek 50,42 Kč využívá slevu na volání do jím vybrané země. Seznam zemí, do kterých lze slevu uplatnit je uveden v bodě 7 Podmínek. Nevztahuje se na internetové spojení a SMS. Volání do ostatních zemí zahraničí je zpoplatněno dle aktuálního Ceníku.
 12. Na Službu či měsíční poplatek se nevztahují pravidla poměrného účtování.
 13. Zákazník může 1x za zúčtovací období provést změnu země, na kterou se bude uplatňovat sleva v rámci Služby. Za změnu je účtována poměrná část měsíčního poplatku za Službu dle pravidel poměrného účtování.
 14. Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH.
 15. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky Tarifů na míru, podmínky datových tarifů včetně podmínek FUP (s možností zakoupení dodatečného FUP limitu) a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 16. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 17. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 18. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 23. 2. 2014.

Vytisknout