Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Sleva 50% na tarif Připojení pro notebook premium“

  1. Na nabídku „Sleva 50% na tarif Připojení pro notebook premium“ (dále jen „Nabídka“) má nárok každý zákazník, který o tuto Nabídku v období od 1. 2. 2013 požádá při zakoupení dotovaného zařízení a současně si aktivuje Připojení pro notebook premium.
  2. Podmínkou využití Nabídky je aktivace tarifu Připojení pro notebook premium při současném pořízení dotovaného zařízení v období od 1. 2. 2013. Pokud o Nabídku zákazník požádá při splnění uvedených podmínek, získá zákazník slevu 50% na aktivovaný tarif Připojení pro notebook premium na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na SIM kartě, ke které si dotované zařízení pořídil.
  3. Pokud dojde v průběhu 24 měsíců od aktivace tarifu k omezení nebo přerušení poskytování služeb, deaktivaci tarifu nebo k ukončení poskytování služeb pro danou SIM kartu, zákazník o slevu 50% nenávratně přichází. Zvolený tarif může být automaticky deaktivován zejména při dosažení limitu aktivované služby Flexistrop, při dosažení výše Volací jistiny nebo při přerušení poskytování služeb z důvodu neuhrazení vyúčtování.
  4. Tato Nabídka není kombinovatelná s jinou nabídkou slevy na Připojení pro notebook premium, která by byla poskytnuta na stejnou SIM kartu.
  5. Tato nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod písemnou smlouvu (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
  6. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  9. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne od 1. 2. 2013 a platí do 22. 5. 2013.

Vytisknout