Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Data zdarma v aplikaci Můj Vodafone“ (dále jen „dárek“) k vybraným Balíčkům k předplaceným kartám (platné do 29. 2. 2020)

Zákazník získá možnost si aktivovat na každé období platnosti Balíčku ke kartě jako dárek porci dat navíc.

 1. Dárek zákazník získá k následujícím Balíčkům ke kartě:
  • 500 MB + SMS v síti neomezeně >>> 100 MB dat navíc,
  • 1,2 GB + SMS v síti neomezeně, 3 GB + SMS v síti neomezeně a Komplet v síti >>> 500 MB dat navíc u jednorázových variant a 2 GB dat navíc u FIXních variant,
  • Komplet do všech síti >>> 2 GB dat navíc.
 2. Dárek si zákazník může vyzvednout pouze v aplikaci Můj Vodafone v sekci Moje nabídky.
 3. Dárek bude v aplikaci dostupný pro aktivaci nejdříve za 48 hodin od aktivace karty.
 4. Dárek bude možné využívat nejpozději 24 hodin od jeho aktivace.
 5. Pokud chce zákazník dárek využívat při každé nové obnově Balíčku ke kartě, musí si dárek každé nové období platnosti balíčku aktivovat v aplikaci Můj Vodafone.
 6. Pokud zákazník svůj Balíček ke kartě změní, ztrácí nárok na dárek a dárek v podobě balíčku dat je deaktivován nejpozději k půlnoci dne zrušení karty.
 7. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Podmínky poskytování datových služeb, podmínky FUP, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2019 a nahrazují podmínky ze dne 1. 2. 2018.