Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky předplacené karty „Data Card“ platné do 30. 6. 2019

 1. Tyto podmínky upravují speciální podmínky předplacené karty s názvem „Data Card“.
 2. První minuta hovoru je účtována celá, po první minutě je hovor účtován po vteřinách.
 3. Ceny jednotlivých služeb na Kartě pro partu jsou uvedeny v Ceníku služeb.
 4. Na Kartě pro partu lze nastavit Program čtyřka se zvýhodněnou cenou volání 1,90 Kč/min. až na 4 čísla v rámci mobilních sítí v ČR (kromě speciálních čísel). Nastavení skupiny volaných čísel při aktivaci programu a změny čísel jsou zdarma.
 5. Na předplacené kartě „Data Card“ je nastaven datový Balíček ke kartě FIX - 3GB dat a SMS v Síti Vodafone neomezeně s platností jeden měsíc a obnovou po měsíci.
  • Balíček ke kartě FIX se automaticky obnoví každý měsíc vždy po uplynutí měsíčního cyklu, pokud má zákazník dostatek kreditu nebo si Balíček sám nezruší nebo nepřejde na postpaid platební metodu.
  • cena za Balíček ke kartě FIX se z kreditu strhává okamžitě v den obnovy Balíčku (může to být jakýkoliv den v měsíci, záleží na dni, ve kterém si zákazník Balíček zaktivoval)
 6. Pro volání do všech sítí v ČR i do zahraničí si musíte dobít kredit. Způsoby dobití kreditu naleznete na https://www.vodafone.cz/pece/osobni-a-firemni/otazky/dobijeni-kredit/jak-dobit-kredit/
 7. Z důvodu ochrany Vodafone a.s. před zneužitím nabídek spojených s Kartou pro partu nebude při přechodu na jinou předplacenou kartu nebo při změně platební metody na Vyúčtování (tzn. při přechodu z předplacených služeb na Vyúčtování) převeden na úhradu Vyúčtování nevyčerpaný kredit ani extra kredit. Tento kredit nebude ani vyplacen v hotovosti.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách https://www.vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15.3. 2018

Vytisknout