Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky 40% kreditu zdarma

 1. Balíček Vodafone extra je služba společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen společnost Vodafone), která umožňuje zákazníkům při pořízení SIMkarty s novým tarifem společnosti Vodafone v období 1.1.2010 - 5.3..2010 získat 40 % hodnoty tarifu Nabito 119, Nabito 350, Nabito 700, Nabito 1150, Nabito 2100 navíc po dobu uvedenou v tabulce níže:

  Nabité tarifyNabito 119Nabito 350Nabito 700Nabito 1150Nabito 2100
  Platnost balíčku 2 měsíce 12 měsíce 12 měsíce 15 měsíce 18 měsíce
 2. Balíček Vodafone extra - s nabídkou 40% kreditu zdarma je při jeho aktivaci kombinovatelný s nabídkou zvýhodněného telefonu. Tato nabídka není určena pro stávající zákazníky pouze v souladu s bodem 4. těchto podmínek.
 3. V období od 15. 2. 2010 do 5.3.2010 pouze při využití nabídky 40% kreditu zdarma si může zákazník také pořídit dotovaný telefon Samsung S5230 Star v černé barvě za exklusivní ceny. Pro pořízení telefonu platí pak standardní podmínky vázané k dotovaným telefonům. Ceny telefonu k jednotlivým tarifům jsou uvedeny v následující tabulce.

  Nabité tarifyNabito 119Nabito 350Nabito 700Nabito 1150Nabito 2100
  Dotovaná cena telefonu Samsungu S5230 Star 2577 kč 1477 kč 77 kč 77 kč 77 kč
 4. Nabídku může využít jak stávající, tak nový, nefiremní tarifní zákazník při pořízení nové SIMkarty s nabitým tarifem společnosti Vodafone.
 5. Získaná 40 % hodnota je čerpána před tarifními jednotkami, přičemž nevyčerpané jednotky z této 40 % hodnoty příslušného tarifu nejsou převáděny do dalšího zúčtovacího období. Získanou 40 % hodnotu tarifu může zákazník využít pouze pro poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Vodafone za stejných podmínek, za jakých zákazník může využít standardní hodnotu tarifu.
 6. O aktivaci Služby může zákazník požádat současně s aktivací nové SIM karty (nového tarifu) prostřednictvím Vodafone prodejen, Prodejem po telefonu (800 777777) nebo na e-shopu www.vodafone.cz. Po vypršení doby poskytování Služby se Služba automaticky deaktivuje. Aktivace Služby proběhne u zákazníků k následujícímu dni. Při deaktivaci Služby zákazník nemá nárok Službu znovu aktivovat ani využít koupi telefonu za zvýhodněnou cenu po dobu uvedenou dle Podmínek koupě zařízení za zvýhodněnou cenu.
 7. Jestliže zákazník využívá Službu a přechází ze smlouvy uzavřené na rodné číslo na smlouvu uzavřenou na identifikační číslo, tak zákazník nemá nárok (i) si koupit telefon nebo datové zařízení za zvýhodněnou cenu (toto právo má až po uplynutí dvou let od aktivace Služby) a (ii) využít nabídku Nabito pro firmy.
 8. Jestliže zákazník využívá jakoukoliv Firemní nabídku nebo Nabito pro firmy a přechází na smlouvu uzavřenou na rodné číslo, nemá zákazník nárok na koupi telefonu nebo datového zařízení za zvýhodněnou cenu. Tento nárok má zákazník až po 2 letech dle Podmínek koupě zařízení za zvýhodněnou cenu.
 9. Nabídka 40% kreditu zdarma nění kombinovatelná s produkty Dárkového koše: balíček Extra nabito, Víkendové SMS, Víkendové hovory, Vodafone MMS. Zároveň není kombinovatelná s produkty Extra nabito – placený balíček.
 10. Zákazník ztrácí nárok na užívání Služby v případě přechodu na nižší tarif. V případě přechodu na vyšší tarif, hodnota tarifu bude přepočítána vždy k novému tarifu, přičemž doba užívání Služby zůstane zachována dle původního tarifu při aktivaci Služby.
 11. Vodafone si vyhrazuje právo Službu kdykoliv aktualizovat, měnit, případně zrušit.
 12. Aktivací této Služby zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami.
 13. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 14. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 15. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15.2.2010.

Vytisknout