Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky akce „Datový balíček zdarma na podporu Týdne udržitelného rozvoje“

 1. Akce „Datový balíček zdarma na podporu Týdne udržitelného rozvoje“ (dále jen „Akce“) je určena firemním a nefiremním zákazníkům Vodafone, s výjimkou OneNet zákazníků, s paušálním tarifem i předplacenou kartou, kteří:

  1.1.  ve dnech 18.9.2016 až 24.9.2016 navštíví kteroukoli z prodejen Vodafone (seznam prodejen a informace o jejich otevírací době jsou k dispozici na www.vodafone.cz);

  1.2.  prokáží se heslem komunikovaným pro tuto Akci v aplikaci Můj Vodafone

  1.3.  a splňují níže uvedené podmínky pro aktivaci odměny

  (dále jen „Zákazník“).

 2. Odměna v rámci Akce pro tarifní zákazníky:

  2.1.  Zákazníkovi, který využívá službu „Zvětšení datového balíčku“ a splňuje podmínky Akce, bude na jeho žádost jako odměna v rámci této Akce aktivována sleva ve výši 100 % na tuto službu na následující celé zúčtovací období. Po uplynutí této doby se sleva automaticky deaktivuje, služba „Zvětšení datového balíčku“ zůstává nadále aktivní.

  2.2.  V případě, že Zákazník doposud nevyužívá službu „Zvětšení datového balíčku“ a splňuje podmínky Akce, bude mu na jeho žádost jako odměna v rámci této Akce tato služba aktivována na 30 dní se slevou ve výši 100 % (včetně dne aktivace). Po uplynutí této doby budou služba i sleva automaticky deaktivovány.  

  (to vše dále jen jako „Odměna tarifního zákazníka“).

  2.3.  Odměnu tarifního zákazníka lze aktivovat ke všem měsíčním datovým tarifům s výjimkou tarifů Mobilní připojení Turbo, Připojení bez kabelu a tarify Internet na doma (ADSL).

  2.4.  Služba „Zvětšení datového balíčku“ se poskytuje ve variantě 250 MB nebo 1 GB. Velikost datového objemu je dána měsíčním datovým tarifem, kterým má zákazník aktivní:

  • -          při základním objemu dat do 499 MB se poskytuje Služba „Zvětšení datového balíčku“ ve variantě 250 MB
  • -          při základním objemu dat nad 499 MB se poskytuje Služba „Zvětšení datového balíčku“ ve variantě 1 GB

  2.5.  Při změně datového tarifu nebo deaktivaci služby „Zvětšení datového balíčku“ je poskytnutá Odměna tarifního zákazníka deaktivována a zákazníkův nárok na Odměnu, resp. i její část automaticky zaniká.

  2.6.  Slevu 100% na službu „Zvětšení datového balíčku“ v rámci Akce nelze kombinovat s jinými slevami služby „Zvětšení datového balíčku“.

 3. Odměna v rámci Akce pro Zákazníky s předplacenou kartou Vodafone:

  3.1.  Zákazník, který využívá jakoukoli předplacenou kartu Vodafonu, s výjimkou předplacené karty Oskarta, získá jako odměnu v rámci této Akce jednorázový balíček ke kartě „500 MB dat a SMS v síti neomezeně“ se 100% slevou na následujících 30 dní (dále jen Odměna zákazníka s předplacenou kartou).

  3.2.  Pokud již Zákazník využívá některý Balíček ke kartě, řídí se podmínky vzájemné kompatibility balíčků Podmínkami nabídky Balíčky k předplaceným kartám Vodafonu . Zákazník bere na vědomí, že nemůže mít aktivní balíček s Odměnou zákazníka s předplacenou kartou současně s jiným datovým Balíčkem ke kartě.

  3.3.  Při změně nebo deaktivaci balíčku ke kartě „500 MB dat a SMS v síti neomezeně“ je poskytnutá Odměna zákazníka s předplacenou kartou deaktivována a zákazníkův nárok na ni, resp. i její část automaticky zaniká.

 4. Odměnu dle čl. 2.2, 2.3 nebo 3.1 lze v rámci Akce čerpat na konkrétním telefonním čísle Vodafonu jen jednou.
 5. Odměnu dle čl. 2.2, 2.3 nebo 3.1 nelze vyplatit v hotovosti.
 6. Zákazníkovi touto Odměnou nevzniká nárok na žádnou SIM kartu od společnosti Vodafone, ani na s ní spojené telekomunikační služby.  
 7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
 8. Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky akce, a to s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění podmínek Akce na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 18.8. 2016.

Vytisknout