Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Karta na víkend (Karta na míru) s extra kreditem 60 Kč na tři měsíce

  1. Na „Balíček Karta na víkend (Karta na míru)“ (dále jen „Balíček“) má nárok každý zákazník, který navštíví webovou stránku Vodafone eShop a nebo obdrží speciální nabídku Balíčku VF Parku. Koupí Balíčku za 277 Kč a jeho aktivací získá zákazník Kartu na míru s kreditem 277 Kč a kredit navíc v hodnotě 60 Kč, který obdrží po dobu třech po sobě jdoucích měsíců. Kredit navíc v hodnotě 60 Kč se ihned automaticky připíše po aktivaci předplacené karty. Další extra kredity (2x60 Kč) se zákazníkovi přičtou na předplacenou kartu vždy 1. kalendářního měsíce.
  2. Koupí tohoto Balíčku dává zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společností Vodafone Czech Republic a.s. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalších právních předpisů, to vše ve smyslu Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací. Více informací na www.vodafone.cz
  3. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  4. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  5. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  6. Tato nabídka je platná od 5.4. 2012 do 31.5. 2012, nebo do vyprodání zásob. Jedná se o limitovanou edici a společnost Vodafone se vyhrazuje právo dané podmínky změnit.
  7. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 5.4. 2012.

Vytisknout