Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky promo nabídky „Pevný internet s 50% a 30% slevou“ měsíčně na Pevný internet do firmy

1. Kdo může nabídku využít

Nabídka je určena všem novým firemním zákazníkům – fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám, kteří si nově pořídí službu Internet 500+, Internet 1000 Mb/s nebo Pevný internet Kabel 300 Mb/s, 500 Mb/s, 1 Gb/s, Pevný internet Kabel Profi 350 Mb/s, 500 Mb/s a 1 Gb/s (bývalá síť UPC) do 31. 5. 2021. Pro nového zákazníka, který je právnickou osobou, je podmínkou současné uzavření smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek na 24 měsíců se závazkem k minimálnímu měsíčnímu plnění nebo rámcové smlouvy se závazkem.

Výše uvedenou nabídku mohou využít i stávající firemní zákazníci – fyzické osoby podnikající a právnické osoby, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytování zvýhodněných podmínek na 24 měsíců se závazkem k minimálnímu měsíčnímu plnění nebo rámcovou smlouvu se závazkem a kteří si nově pořídí službu Internet 500+,  nebo Pevný internet Kabel 300 Mb/s, 500 Mb/s, , Pevný internet Kabel Profi 350 Mb/s nebo 500 Mb/s(bývalá síť UPC)  do 31. 5. 2021 pokud:

  • aktivací dochází ke změně Pevného internetu na vyšší rychlost, pokud se tím zároveň navýší měsíční cena za Pevný internet (navýšení měsíční ceny za službu se počítá z ceny bez modemu a po uplatnění všech slev), nebo
  • si aktivuje novou, tzv. Kombinovanou nabídku (např. zvýhodněná nabídka v kombinaci mobilní tarif a Pevný internet), nebo při dokupu/ aktivaci nové služby do Kombinované nabídky, pokud se tím navýší měsíční závazek.

Nabídka se nevztahuje na zákazníky, kteří za posledních 6 měsíců využili Promo: Pevný internet a Netflix na 3 měsíce zdarma k Vodafone TV – Pevný internet se 100% slevou na 3 měsíce, Vánoce 2020 bohatá vánoční kolekce – Pevný internet se 100% slevou na 3 měsíce, Vodafone UPC Superrychlý internet za 399 Kč.

Nabídka není určena pro zákazníky Vodafone OneNet.
2. Aktivace a deaktivace nabídky

Nabídku je možné aktivovat osobně v naší prodejně, přes obchodního zástupce pro firemní zákazníky, dále na Vodafone Lince péče o zákazníka, nebo online na našem webu.

Při aktivaci nabídky podle bodu 1. výše získají firemní zákazníci zvýhodněnou cenu na měsíční Vyúčtování na příslušnou službu: Internet 500+ (400 Kč), Internet 1000 Mb/s (450 Kč), Pevný internet Kabel 300 Mb/s (462 Kč), 500 Mb/s (500 Kč) a 1 Gb/s (550 Kč), dále na Pevný internet Kabel Profi 350 Mb/s (530 Kč), 500 Mb/s (548 Kč) nebo 1 Gb/s (600 Kč) * – cena u služeb Pevný internet Kabel Profi je včetně pevné IP adresy, licence CyberWall pro ochranu před internetovými viry a malwarovými útoky. Nabídku je možné čerpat po dobu trvání smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek na 24 měsíců se závazkem k minimálnímu měsíčnímu plnění nebo rámcové smlouvy se závazkem dle bodu 1. výše, tzn. při ukončení smlouvy nárok na slevu zaniká.

V případě změny na jiný tarif (mimo dané promo) se sleva automaticky deaktivuje
a zákazník hradí cenu dle aktuálního ceníku.

*U služeb Pevný Internet Kabel 300 Mb/s a 500 Mb/s, Pevný Internet Kabel Profi 350 Mb/s a 500 Mb/s je poplatek za pronájem modemu 70 Kč, u služby Pevný Internet Kabel/ Profi 1Gb/s je poplatek za pronájem modemu 100 Kč.

Například:

Sleva z nabídky „Pevný internet s 50% a 30% slevou“ bude k dispozici po aktivaci služby, například dne 1. 5. 2021, a to po dobu využívání této služby. Na první fakturaci se ve Vyúčtování zobrazí poměrná část z ceny nově aktivované včetně pronájmu. Následující Vyúčtování již budeme účtovat cenu se slevou za každý daný celý měsíc.

3. Společná ustanovení

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách https://www.vodafone.cz/podnikatele/internet.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. (a její síť, produkty a služby), se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

V případě podezření na zneužití nabídky si Vodafone vyhrazuje právo neaktivovat službu na telefonním čísle či deaktivovat slevy. Na danou slevu nevzniká právní nárok.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 30. 4. 2021 a nahrazují podmínky ze dne 1. 4. 2021.