Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vyúčtování do e-mailu platné do 30. 9 .2020

  1. Služba Vyúčtování do e-mailu je určena zákazníkům Vodafone s platební metodou Vyúčtování.
  2. Vyúčtování do e-mailu je zasíláno vždy v souhrnném formátu, podrobné Vyúčtování nemůže být v prostřednictvím této služby odesláno.
  3. Vyúčtování do e-mailu je možné aktivovat v některé z Vodafone prodejen, na lince péče o zákazníky, v Internetové nebo Mobilní samoobsluze. Zákazníci využívající služby elektronických komunikací OneNet mohou službu Vyúčtování do emailu aktivovat pouze prostřednictvím  svého Osobního specialisty nebo na Lince osobní péče 800 777 780.
  4. Aktivací služby Vyúčtování do e-mailu vyjadřuje zákazník souhlas s těmito podmínkami.
  5. Vyúčtování do e-mailu může být odesláno pouze na ověřenou e-mailovou adresu zadanou zákazníkem.
  6. Vodafone neodpovídá za bezpečnost dat odeslaných na zákazníkem zadanou e-mailovou adresu.
  7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této služby s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  10. Služba bude poskytována od 25.7.2012. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 19.7.2012.

Vytisknout