Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky nabídky Férových tarifů pro studenty platných do 26. 5. 2013

 1. Nabídka pro studenty (dále jen „Nabídka“) umožňuje zákazníkům společnosti Vodafone získat 25% slevu na měsíční poplatky všech Férových tarifů (viz. Podmínky služby Férové tarify).
 2. Sleva není poskytována na cenu volání, SMS, ani dalších doplňkových služeb či poplatků.
 3. O aktivaci Nabídky může požádat nový i stávající zákazník s aktivním Férovým tarifem (popř. při aktivaci Férového tarifu), který splní současně tyto podmínky:
  1. jeho věk je 15-26 let včetně,
  2. má platný občanský průkaz nebo pas,
  3. má trvalý pobyt v České republice,
  4. zákazník - uživatel nabídky může požádat o aktivaci Nabídky jen na jednom MSISDN pod jedním zákaznickým účtem. Jedno MSISDN může mít aktivní pouze jednu Nabídku.
 4. Nabídka může být aktivována:
  • při aktivaci na prodejně nebo po telefonu pouze přímo uživateli telefonního čísla po jeho ústním prohlášení, že je studentem a splňuje i ostatní podmínky Nabídky; prohlášení nemůže být poskytnuto v zastoupení jinou osobou (rodiče, sourozenci)
  • při aktivaci na e-shopu, Internetové samoobsluze pouze přímo uživateli telefonního čísla po jeho potvrzení, že splňuje podmínky Nabídky.
 5. Nabídku je zákazník oprávněn využít po dobu 12-ti měsíců ode dne její aktivace.
 6. Nabídka bude deaktivována v době mezi 21:00 hod. a 24:00 hod. posledního dne platnosti Nabídky. Po deaktivaci Nabídky zákazník může znovu požádat o její aktivaci, popř. může požádat o novou aktivaci před deaktivací Nabídky, pokud splní opět všechny její podmínky.
 7. V případě, že vyjde najevo, že uživatel telefonního čísla nesplňuje podmínky pro získání této Nabídky nebo nedoloží, že splňuje podmínky této Nabídky nejpozději do 30 dnů od výzvy společnosti Vodafone (která bude provedena prostřednictvím SMS zprávy), ztrácí zákazník nárok na tuto Nabídku a společnost Vodafone je oprávněna provést deaktivaci Nabídky (slevy).
 8. Nabídka je kombinovatelná s pořízením zvýhodněného telefonu.
 9. Nárok na tuto Nabídku nevzniká, pokud zákazník nesplní podmínky pro získání nabídky a zaniká, pokud poruší v průběhu trvání nabídky některou z podmínek nebo dojde k deaktivaci Férového tarifu. Jestliže dojde k deaktivaci Nabídky, bude poskytování služeb účtováno dle aktuálního Ceníku (tedy Férový tarif bez 25% slevy).
 10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Férových tarifů, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 11. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 12. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 13. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.8.2012.

Vytisknout