Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “ Zvětšení datového balíčku - 2 GB se 100% slevou na 3 měsíce k tarifu „Business Red+“ a „Red+”

  1. Na nabídku „Zvětšení datového balíčku - 2 GB se 100% slevou na 3 měsíce k tarifu „Business Red+“ a „Red+” (dále jen „Nabídka“) má nárok nový i stávající zákazník Vodafonu, který si v době platnosti Nabídky 15. 11. 2016 - 31. 1. 2017 pořídí tarif „Business Red+“ či „Red+”. Nabídku může zákazník získat pouze při uzavření nové MSL smlouvy (smlouva se závazkem na 24 měsíců).
  2. V rámci Nabídky získá zákazník službu Zvětšení datového balíčku - 2 GB se slevou ve výši 100 %. Sleva je platná 3 měsíce ode dne aktivace. Toto zvětšení se každé účtovací období automaticky obnovuje.
  3. Před vypršením 3 měsíční slevy bude zákazník informován, že 100% sleva končí a je na jeho zvážení, zda si službu Zvětšení datového balíčku deaktivuje či ji bude využívat za měsíční poplatek dle platného ceníku služeb. V případě, že služba nebude zákazníkem deaktivována, zákazník bere tímto na vědomí, že po uplynutí 3 měsíců ode dne aktivace služby bude tato nadále účtována dle platného ceníku služeb. 
  4. Nabídka je kombinovatelná s jinými variantami služby Zvětšení datového balíčku.
  5. Tato nabídka neplatí pro firemní zákazníky s rámcovou smlouvou BMSL a pro zákazníky OneNetu.
  6. Nabídku lze objednat v prodejnách a na zákaznické lince Vodafonu.
  7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu. Podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15. 11. 2016

Vytisknout