Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky “Limitovaná edice SIM karet 100 minut volání do všech sítí za 252,50 Kč“

  1. Nabídka „Limitovaná edice SIM karet 100 minut volání do všech sítí za 252,50 Kč “ (dále jen „Balíček“) má nárok každý zákazník, který navštíví webovou stránku Vodafone eShop a nebo obdrží speciální nabídku Balíčku VF Parku, a splní další podmínky této nabídky. Koupí Balíčku za 250 Kč zákazník získá SIM kartu Vodafone z limitované edice s platební metodou dobíjení, kreditem 252 Kč a aktivovaným hlasovým balíčkem 100 minut volání do všech sítí (hlasový balíček Tarifů na míru) se slevou 50% na dobu 12 měsíců od ...... (dále jen „Balíček“).
  2. Zákazník je povinen zajistit, že výše předplaceného kreditu umožňuje měsíční zaúčtování poplatku za Balíček a ostatních aktivních služeb, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. V případě, že na předplacené kartě nebude dostatečný kredit pro zaúčtování tohoto měsíčního poplatku, dojde k automatické deaktivaci Balíčku. Po deaktivaci již není možné si Balíček znovu aktivovat.
  3. K deaktivaci balíčku dále dojde při přechodu na jiný hlasový balíček, při přechodu na jiný tarif, při zrušení nebo deaktivaci tarifu.
  4. Na tuto nabídku se nevztahuje 30 denní záruka spokojenosti.
  5. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky Tarifů na míru a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  6. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  8. Tato nabídka je platná od 6.5. 2013 do 30.6. 2013, nebo do vyprodání zásob. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6.5. 2013.

Vytisknout