Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky „Promoakce pro nové zákazníky s tarifem Připojení bez kabelu Naplno“

  1. Tyto Podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), při poskytování datového tarifu „Připojení bez kabelu Naplno“ (dále jen „Podmínky“).
  2. „Promoakci pro nové zákazníky s tarifem Připojení bez kabelu Naplno“ (dále jen „Promoakce“) může využít nefiremní nebo firemní zákazník (neplatí pro OneNet zákazníky).
  3. Zákazníkům, kteří si od 12. 6. 2017 pořídí tarif „Připojení bez kabelu Naplno“, bude do září 2017 dočasně aktivován tarif „Připojení bez kabelu+“ s navýšeným datovým objemem 60 GB v rámci promoakce „Navýšení datového objemu pro tarify Připojení bez kabelu a Připojení bez kabelu+“.
  4. Zákazník také uvidí název tarifu „Připojení bez kabelu+“ na všech dotčených místech (např. v samoobsluze Můj Vodafone nebo ve Vyúčtování).
  5. Po skončení Promoakce bude zákazníkům aktivován tarif „Připojení bez kabelu Naplno“ dle Podmínek služby Připojení bez kabelu Naplno.
  6. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služby Připojení bez kabelu, Podmínky služby Připojení bez kabelu +, Podmínky služby Připojení bez kabelu Naplno, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.
  7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit, prodloužit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  8. Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.
  9. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 12. 6. 2017.

Vytisknout