Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Dárek pro vás – Balíček MMS naplno na 4 měsíce zdarma

 1. Dárek pro vás – Balíček MMS naplno na 4 měsíce zdarma (dále i jako „nabídka“) si mohou aktivovat všichni zákazníci společnosti Vodafone vyjma firemních zákazníků, kteří využívají službu Vodafone One Net. Nabídka pro tarifní zákazníky představuje poskytnutí služby Balíček MMS naplno se slevou 100%, to znamená, že úhrada tohoto balíčku je zahrnuta v úhradě pravidelného měsíčního paušálu příslušného hlasového tarifu, případně v úhradě za ostatní služby elektronických komunikací vyúčtované v daném účtovacím období. U zákazníků s Vodafone kartou je úhrada balíčku z této nabídky zahrnuta v úhradě předplaceného kreditu.
 2. Zákazník si může zažádat o aktivaci nabídky v období od 12. 11. 2009 do 5.3. 2010 prostřednictvím Internetové samoobsluhy na www.vodafone.cz, hlasové samoobsluhy, mobilní samoobsluhy na Vodafone live!, na telefonním čísle Vodafone péče o zákazníky *77 nebo Vodafone péče o firemní zákazníky *77, prostřednictvím aktivační SMS znění „Vanoce heslo“ zaslané na telefonní číslo 7700 (heslem se rozumí heslo zákazníka do samoobsluh společnosti Vodafone), na e-shopu a business e-shopu či v prodejnách Vodafone, Vodafone turné a Vodafone na cestách.
 3. Nabídku je možné aktivovat pro každou SIM kartu (telefonní číslo) pouze jednou. V případě nové předplacené karty musí dojít nejprve k její aktivaci a následně lze nabídku aktivovat.
 4. Aktivací nabídky získají zákazníci službu Balíček MMS naplno se 100% slevou, který obsahuje 77 MMS měsíčně do všech mobilních sítí a na e-mail v České republice. Pro využívání Balíčku MMS naplno platí standardní podmínky, které najdete zde.
 5. Nabídka se nevztahuje na MMS roaming. Dárek pro vás – Balíček MMS naplno nelze využít na posílání MMS zpráv ze zahraničí.
 6. Přijetí žádosti zákazníka o aktivaci nabídky dle čl. 2 těchto podmínek potvrdí Vodafone zákazníkovi SMS zprávou. Nabídka pak bude zákazníkovi aktivována do 24 hodin od okamžiku doručení této potvrzovací SMS zprávy zákazníkovi.
 7. Zákazníci s Vodafone kartou získají nabídku na 120 dní od dne aktivace. Tarifní zákazníci získají nabídku na zbytek svého aktuálního zúčtovacího období a po celé 4 následující zúčtovací období.
 8. Po uplynutí doby trvání nabídky bude zákazníkům s Vodafone kartou Balíček MMS naplno bez náhrady zrušen. Tarifním zákazníkům zůstane Balíček MMS naplno dále aktivní a bude jim účtována standardní cena ve výši 77 Kč včetně DPH měsíčně. Zákazníci budou o konci nabídky informováni prostřednictvím SMS a mohou kdykoliv do dne ukončení nabídky požádat o deaktivaci Balíčku MMS naplno s účinností ke konci trvání nabídky. O deaktivaci nabídky mohou zákazníci požádat přes hlasovou, internetovou a mobilní samoobsluhu, prostřednictvím Vodafone péče / firemní péče o zákazníky nebo na prodejnách Vodafone.
 9. Změna telefonního čísla, změna nebo zrušení tarifu, na který je sleva čerpána, v průběhu využívání nabídky nemá za následek deaktivaci nabídky. Přerušení poskytování služeb z jakéhokoliv důvodu (např. blokování z důvodu existence dlužné částky, překročení Volacího limitu, ztráty či krádeže SIM karty) neprodlužuje dobu, po kterou je možné nabídku využívat. V období, kdy má zákazník aktivní tuto nabídku, není možná změna účtovacího období a změna z tarifu na předplacenou kartu. Pokud zákazník o jakoukoliv změnu požádá, o tuto nabídku přichází.
 10. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 11. Pokud je v podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 (a její síť, produkty a služby).

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 4.1. 2010.

Vytisknout