Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Neomezené volání do sítě Vodafone“

Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), na slevu 100% na volání do sítě Vodafone nad rámec hlasového balíčku 400 minut (dále jen „Nabídka“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

Slevu 100% na volání do sítě Vodafone nad rámec volných minut hlasového balíčku 400 minut získá:

a) nový zákazník:

  1. který v období od 16.8.2010 do 30.4.2011 uzavře písemnou smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací s Vodafone, jejíž nedílnou součást tvoří Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Ceník a podmínky dalších služeb (dále jen „Smlouva“), a na jejímž základě si zákazník aktivuje novou SIM kartu a složí Volací jistinu stanovenou Vodafonem dle aktuálního Ceníku; nebo
  2. který v období od 1.8.2010 do 18.11.2010 uzavře jinak než písemně smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací s Vodafone, jejíž nedílnou součást tvoří Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Ceník a podmínky dalších služeb (dále jen „Smlouva“), a na jejímž základě si zákazník aktivuje novou SIM kartu a složí Volací jistinu stanovenou Vodafonem dle aktuálního Ceníku, a zároveň si při uzavírání Smlouvy aktivuje Tarif na míru s hlasovým balíčkem 400 minut.

b) stávající zákazník:

  1. bez písemné smlouvy, který si v období od 1.8.2010 do 18.11.2010 aktivuje hlasový balíček 400 minut v rámci Tarifu na Míru;
  2. s písemnou smlouvou, který si v období od 16.8.2010 do 30.4.2011 aktivuje hlasový balíček 400 minut v rámci Tarifu na míru.

Sleva 100% na volání do sítě Vodafone se uplatní na volání po vyčerpání všech volných minut v rámci hlasového balíčku 400 minut.

Stávajícím zákazníkům bude Nabídka aktivována současně s aktivací hlasového balíčku 400 minut a sleva 100% na volání do sítě Vodafone se uplatní na celé započaté zúčtovací období.

Nárok na tuto Nabídku zaniká, pokud dojde k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení smlouvy pro danou SIM kartu z důvodů na straně zákazníka, nebo k deaktivaci Tarifu na míru či hlasového balíčku 400 minut, případně přechodem dané SIM karty na Vodafone kartu.

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.8.2010.