Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Předplacená karta a Vodafone Internet v mobilu na 1 měsíc zdarma“

  1. Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), pro uživatele služby Vodafone park (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.
  2. V souladu se Všeobecnými podmínkami pro uživatele aplikace Vodafone park je Vodafone oprávněn každému svému zákazníkovi či jiné osobě užívajícím služby Vodafone park (dále jen „Uživatel“) zaslat prostřednictvím e-mailových adres těchto Uživatelů získané Vodafone při poskytování služby Vodafone park nabídku na „Předplacenou Vodafone kartu a Vodafone Internet v mobilu na 1 měsíc zdarma“ (dále jen „Vodafone karta“). Každý Uživatel, který nabídku dle předchozí věty obdrží je oprávněn si za 200 Kč do 31. 3. 2011 objednat Vodafone kartu přes speciální odkaz uvedený v nabídce.
  3. Koupí Vodafone karty dle předchozího odstavce a její aktivací získá zákazník k této předplacené Vodafone kartě kredit 200 Kč na hlasové, SMS a MMS služby a zároveň datový tarif Vodafone Internet v mobilu na 1 měsíc zcela zdarma (dále jen „Datový tarif“).
  4. Podmínky čerpání kreditu na Vodafone kartě a podmínky Datového tarifu naleznete v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz. Datový tarif platný pouze v domácí síti Vodafone disponuje neomezenými přenosy dat až do výše 150 MB/ měsíčně (limit FUP, po jehož dosažení během zúčtovacího období může být zákazníkovi dočasně zpomalena rychlost).
  5. Po uplynutí jednoho (1) měsíce od aktivace Vodafone karty dle těchto Podmínek bude Uživateli Vodafone karty Datový tarif automaticky prodloužen, v případě nedostatku kreditu deaktivován. Uživatel Vodafone karty má však vždy možnost přejít z z této předplacené karty na jakýkoli tarifní program Vodafone, k němuž mu bude Datový tarif aktivován a tento mu bude nejpozději po uplynutí měsíční lhůty dle těchto Podmínek účtován v plné výši.
  6. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky jednotlivých služeb Vodafone, vše uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz. Koupí Vodafone karty dle těchto Podmínek dává Uživatel automaticky svůj souhlas s těmito i dalšími podmínkami Vodafone, zejména pak ke zpracování osobních údajů Uživatele společností Vodafone dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalších právních předpisů ve smyslu Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací.
  7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to vždy s účinností ode dne zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 21. 2. 2011.

Vytisknout