Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky tarifu Vodafone Roaming ke kartě na den platné do 24. 8. 2017

 1. Tarif Vodafone Roaming ke kartě na den (dále je „Tarif“) mohou využít všichni noví i stávající zákazníci společnosti Vodafone s předplacenými kartami včetně Tarifu na míru s předplacenou platební metodou. Tarif není určen zákazníkům s předplacenou kartou Oskarta.
 2. Aby mohl zákazník tento Tarif v zahraničí využívat, musí si ho aktivovat předem buď v internetové či mobilní samoobsluze, odesláním aktivační SMS v definovaném tvaru, přes operátora Linky péče o zákazníky nebo na jakékoliv prodejně Vodafone. Aktivace Tarifu není možná v případě, že je zákazník ve využívání služeb omezen z důvodu podezření na zneužívání služeb Vodafone, nebo z důvodu neuhrazeného Vyúčtování za služby Vodafone, anebo v případě, že je tel. číslo blokováno z důvodu ztráty či krádeže. Aktivace i deaktivace Tarifu je zdarma a probíhá ihned. Tarif je aktivní do té chvíle, dokud ho zákazník nedeaktivuje, a to buď v internetové či mobilní samoobsluze, odesláním aktivační SMS v definovaném tvaru, přes operátora Linky péče o zákazníky nebo na jakékoliv prodejně Vodafone.
 3. Využívání Tarifu je zahájeno a k naúčtování denního poplatku za něj dle aktuálního Ceníku dochází až v okamžiku uskutečnění odchozího nebo příchozího hovoru, odesláním odchozí SMS nebo využitím datových služeb Vodafone v zahraničí.
 4. Využitím Tarifu zákazník získává 10 volných minut na odchozí volání, 10 odchozích SMS a 10 MB pro připojení k internetu v zahraničí. Volné minuty a SMS lze využít v rámci navštívené země a do ČR. Volné jednotky nelze čerpat na odchozí volání a SMS mezi zahraničními zeměmi, ve kterých lze Tarif využívat, ani mimo ně. Tyto hovory a SMS jsou účtovány dle aktuálního Ceníku Volání do zahraničí uvedeného na www.vodafone.cz. V zemích patřící do roamingové zóny 1 jsou odchozí hovory účtovány sazbou 1,66 Kč vč. DPH a SMS 0,67 Kč vč. DPH.

  Příklad využití služby: Navštívená země Německo

  a) Cena volání a sms po vyčerpání volných jednotek

  Příklad

  Cena vč. DPH/min po vyčerpání volných jednotek

  Cena vč. DPH/SMS po vyčerpání volných jednotek

  Volám/posílám SMS z Německa –  do Německa nebo do ČR  

  1,66 Kč

  0,67 Kč

   b) Cena odchozího volání a SMS v rámci zóny 1 (např. z Německa do Francie) je 1,66 Kč za minutu odchozího hovoru a 0,67 Kč vč. DPH za odchozí sms.

  Aktuální seznam zemí Zóny 1 naleznete na stránkách www.vodafone.cz

  c) Cena volání a SMS do jiných zemí (než ČR a zeměmi zóny 1) s tarifem Roaming ke kartě na den – viz aktuální ceník mezinárodního volání a roamingu (pro zónu 1).

  Příklad

  Cena služeb dle regionu

  Volám/posílám SMS z Německa – na Slovensko 

  Zóna 1

  Volám/posílám SMS z Německa do Polska 

  Zóna 1

  Volám/posílám SMS z Německa do Turecka 

  Region 2

  Volám/posílám SMS z Německa do Egypta 

  Region 3

  Volám/posílám SMS Paraguay 

  Region 4

 5. Volné minuty v rámci Tarifu se účtují dle tarifikace 60+1, tj. po první provolané minutě se hovor účtuje po vteřinách.
 6. Po vyčerpání volných jednotek je cena za minutu odchozího volání 1,66 Kč a za odchozí SMS 0,67 Kč. Pokud dojde k vyčerpání volných MB, zůstane připojení zachováno, pouze dojde ke zpomalení jeho rychlosti. Příchozí hovory jsou v rámci Tarifu zdarma.
 7. Volné jednotky z Tarifu lze využívat vždy následujících 24 hodin po zahájení využívání Tarifu dle bodu 3.
 8. V případě, že započatý hovor přesáhne hranici 24-hodinové periody dle bodu 8., další denní poplatek se neúčtuje. V případě, že tuto hranici přesáhne využívání datových služeb, dochází k naúčtování dalšího denního poplatku za Tarif dle bodu 3., k přidělení volných jednotek dle bodu 4. a k zahájení nové 24-hodninové periody pro využívání Tarifu.
 9. Denní poplatek za Tarif se automaticky strhne z kreditu předplacené karty. K zaúčtování denního poplatku za Tarif může ve výjimečných případech z technických důvodů dojít se zpožděním, nejpozději však 30 dní ode dne jeho využití.
 10. Na Tarif či denní poplatek za Tarif se nevztahují pravidla poměrného účtování.
 11. Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH.
 12. Tarif lze využít pouze ve vybraných zemích v sítích vybraných roamingových partnerů. Jejich aktuální seznam je uveden na www.vodafone.cz. a je průběžně doplňován.
 13. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 14. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 15. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky tohoto Tarifu, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 16. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 30.4.2016 a nahrazují předchozí podmínky účinné od 27.6.2015.

Vytisknout