Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Volání o víkendu zdarma

  1. Nabídku Volání o víkendu zdarma (dále jen „Nabídka“) může využít každý zákazník Vodafonu s předplacenou kartou, pokud si v období platnosti akce dobije kredit v hodnotě nejméně 300,-Kč od pondělí 0:00 do čtvrtka 23:59 (dále jen „Interval“) v rámci jednoho týdne.
  2. Pro dosažení limitu 300,- Kč dle bodu 1. je rozhodující součet jednotlivých dobití kreditu v daném Intervalu. Pro dosažení limitu je rozhodující, aby kredit byl v daném termínu připsán na účet. Vodafone nenese odpovědnost za zpoždění způsobené při dobíjení kreditu.
  3. Zákazníci, kteří splní podmínky dle bodu 1 získávají na nejbližší nadcházející víkend volání do sítě Vodafone v rámci České republiky zdarma. Víkendem ve smyslu tohoto bodu rozumíme období od soboty 00:00 hodin do neděle 23:59. Pro odchozí hovory, včetně hovorů zdarma, je nutné mít kladný zůstatek kreditu.
  4. Nabídka je platná do 12.9.2010.
  5. Nabídka neplatí v kombinaci s placenou službou Balíček Nonstop víkend. V případě, že si zákazník sám aktivuje Balíček Nonstop víkend a platnost Nabídky a Balíčku Nonstop víkend vychází na stejný víkend, je Balíček Nonstop víkend zpoplatněn dle aktuálního ceníku.
  6. Nabídka neplatí v kombinaci s Programem dvojka. Hovory uskutečněné zákazníkem na telefonní čísla zvolená v rámci Programu dvojka o víkendu budou účtovány podle cen platných pro Program dvojka.
  7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
  9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.2.2010.

Vytisknout