Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Vánoční sleva na telefon nebo jiné zařízení – stávající věrný

 1. Nabídka „Vánoční sleva na telefon nebo jiné zařízení“ dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu a Podmínek služby Vodafone Splátky  (dále jen Nabídka) je určena zákazníkům Vodafone, kteří splňují podmínky uvedené níže.
 2. Nabídka je určena pro zákazníky, kteří splňují následující podmínky:
  1. Jsou paušálními zákazníky společnosti Vodafone po dobu minimálně 6 měsíců a zároveň nebyli na žádném čísle v posledních 3 měsících v prodlení s platbou za poskytnuté služby
  2. Jejichž průměrná měsíční útrata za celý zákaznický účet činí minimálně 50 Kč vč. DPH
  3. Slevu je možné použít na telefon podporující LTE 900 a je stanovena dle aktivního minimálního měsíčního plnění podle tabulky.

  Úroveň Minimálního měsíčního plnění

  Sleva

  249 nebo 349

  1000 Kč

  490

  1500 Kč

  690

  3000 Kč

  990

  3500 Kč

  1290

  4000 Kč

 3. Nárok na slevu vzniká pouze při uzavření smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek se závazkem k minimálnímu měsíčnímu plnění se zvýhodněním a jen při současném pořízení zařízení na splátky (dle Podmínek služby Vodafone splátky).
 4. Při využití nabídky získá zákazník dodatečnou slevu na cenu telefonu nebo jiného zařízení zakoupeného na splátky tak, že počáteční platba se sníží na hodnotu  od 1 Kč (vč. DPH) nebo je možné slevu uplatnit na standardní cenu zařízení (vč. DPH).
 5. Podmínkou získání slevy je, mimo jiné, uzavření nové smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek se závazkem na 24 měsíců a lze ji získat pouze v momentě uzavření této smlouvy.
 6. Slevu může zákazník získat jen na telefonním čísle, ohledně kterého byla uzavřena smlouva se závazkem minimálního měsíčního plnění na dobu 24 měsíců.
 7. Sleva neplatí při koupi telefonu s předplacenou kartou, koupi telefonu bez využití Vodafone splátek a při koupi telefonu bez závazku minimálního měsíčního plnění (MSL).
 8. Tato nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod písemnou smlouvu (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 9. Vodafone je oprávněn požadovat zvýšenou jistinu ve výši až 10 000 Kč.
 10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služby Vodafone splátky a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 11. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 12. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 13. Tato nabídka je platná od 5. 12. 2014. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo dané podmínky změnit. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 5. 12. 2014.

Vytisknout