Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Vánoční sleva na Business RED tarify

 1. Nabídka „Vánoční sleva na Business RED tarify“ (dále jen nabídka) je určena všem zákazníkům Vodafone, kteří uzavřou smlouvu o poskytování zvýhodněných podmínek (dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 2. Při využití nabídky a současném uzavření smlouvy na 24 měsíců se závazkem minimálního měsíčního plnění uvedeného níže (dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu) zákazník získá 30% nebo 20% slevu na Business RED tarif na daném telefonním čísle dle tabulky:

  Minimální měsíční plnění

  Název tarifu

  Výše slevy u nabídky

  249

  Business RED do sítě

  30%

  490

  Business RED

  30%

  690

  Business RED se vším všudy

  20%

  990, 1290

  Business RED Premium

  20%

 3. Nárok na nabídku vzniká pouze při uzavření smlouvy se závazkem minimálního měsíčního plnění podle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, a to na dobu trvání sjednaného závazku (tzn. do konce trvání smlouvy). V případě ukončení smlouvy se závazkem ztrácí zákazník na tuto slevu nárok.
 4. Tato nabídka není kombinovatelná s jinými slevami na služby na stejném telefonním čísle. Tato nabídka není kombinovatelná s žádnou z následujících nabídek: Speciální sleva až 1000 Kč pro firemní zákazníky se zvýhodněním na služby, tarif pro dítě zdarma ani Red tarif pro partnera.
 5. Tato nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod písemnou smlouvu (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 6. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu. Podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 9. Nabídka platí od 11. 11.2013. do 31.12.2013.
 10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 11.11.2013.

Vytisknout