Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Zvýhodnění služeb pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

1. Datové zvýhodnění 10 GB měsíčně po dobu 1 roku pro 10 126 držitelů průkazu ZTP či ZTP/P.

 • Zákazníci během vánoční kampaně převedli do 31.12.2016 nárok na datové zvýhodnění v celkovém objemu 1.215.090 GB dat.
 • Datové zvýhodnění, 10 GB dat měsíčně, získá držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P na období 12 měsíců.
 • Datové zvýhodnění může získat maximálně 10.126 žadatelů.
 • Datové zvýhodnění může využít pouze držitel průkazu ZTP či ZTP/P.
 • Zvýhodnění je možné získat pouze 1 x, není možné jej využít víckrát.
 • Možnosti získání datového zvýhodnění pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P:
  • Prostřednictvím online registrace na www.vodafone.cz/vanoce od 1.12.2016 do 15.1.2017, více podmínky „Zvýhodnění služeb pro registrované držitele průkazu ZTP a ZTP/P“
  • Nebo do 31.7.2017 prostřednictvím poukázky s unikátním kódem na jakékoli prodejně Vodafonu, a to pouze do vyčerpání celkového datového objemu 1.215.090GB dat. 

2. Zpracování osobních údajů a citlivých osobních údajů

 • Pro účely poskytování zvýhodněných služeb jsou zpracovávány následující údaje: jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo a email, číslo ZTP či ZTP/P průkazu.
 • Osobní údaje a Zdravotní údaje budou společností Vodafone zpracovávány v rozsahu uvedeném výše, a to pro účely poskytnutí zvýhodnění a po celou dobu, kdy je zvýhodněníposkytováno. Tím není dotčeno zpracovávání osobních údajů pro jiné účely (např. poskytování služeb elektronických komunikací).
 • Více informací o zpracování údajů a práv naleznete v Informaci pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále jen „Informace o zpracování“) a v Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

3. Aktivace a čerpání datového zvýhodnění prostřednictvím poukázky

 • Aktivaci a čerpání zvýhodnění je možné využít jednou, a to pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P a pouze na SIM kartách Vodafone, Zvýhodnění není možné aktivovat pro zákazníky: OneNet, Oskarta a Sazka Mobil.
 • Poukázku je možné uplatnit pouze jednou, každá poukázka má unikátní kód, který je při aktivaci zvýhodnění použit a zneplatněn.
 • Aktivace zvýhodnění budou probíhat do 31.7.2017.
 • Při čerpání datového zvýhodnění, bude uplatněna jedna z níže uvedených možností:

a)    Prostřednictvím Speciální edice předplacené karty pro partu
Cena při pořízení telefonního čísla činí 100 Kč a obsahuje kredit na služby v hodnotě 100 Kč, datové zvýhodnění v podobě datového balíčku 10 GB měsíčně po dobu 12 měsíců, ceny ostatních služeb se řídí dle Ceníku Karty pro partu. Zvýhodnění zákazník získává aktivací telefonního čísla. Předplacenou kartu je možné si pouze vyzvednout na pobočce Vodafonu do 31.7.2017 . Tuto možnost není možné upravovat. Zvýhodnění se začne čerpat aktivací telefonního čísla, které musí být provedeno do 31.12.2017. Po 12 měsících je služba Mobilní připojení 10 GB účtována za standardních podmínek a dle platného aktuálního ceníku. Zákazník obdrží 7 dnů a 1 den před vypršení zvýhodnění SMS zprávu. Pokud zákazník nemá dostatečný kredit, datový tarif se neobnoví.

b)    Prostřednictvím doplňkového datového balíčku
U zákazníků s aktivním měsíčním datovým tarifem či balíčkem ke kartě 150 MB dat a SMS v síti neomezeně, 500 MB dat a SMS v síti neomezeně, Komplet v síti a Komplet do všech sítí, vyjma tarifu Mobilní připojení Turbo, Připojení bez kabelu/+ a tarify Internet na doma (ADSL), Připojení na dlouho, Vodafone M2M Data a Připojení pro služby Standard/Premium, bude zvýhodnění aktivováno prostřednictvím “Zvětšení datového balíčku – 10 GB na 12 měsíců zdarma“. Zákazník je informován o aktivaci prostřednictvím SMS zprávy. Po 12 měsících je doplňkový balíček deaktivován.

c)    OneNet zákazníci
OneNet zákazníci mohou využít výhradně zvýhodnění prostřednictvím „Speciální edice předplacené karty“ viz bod a).

 • Vodafone si vyhrazuje právo datové zvýhodnění neaktivovat, pokud registrační údaje nebudou úplné, pravdivé a/nebo se v době aktivace nebude zákaznické řešení shodovat se stavem v čase uzávěrky registrací požadavků na zvýhodnění.
 • Vodafone si vyhrazuje právo datové zvýhodnění okamžitě deaktivovat, pokud v průběhu poskytování uvedeného zvýhodnění vyjde najevo, že registrační údaje nejsou pravdivé.
 • O datové zvýhodnění zákazník přichází, pokud změní svůj datový balíček či tarif, který datový balíček obsahuje a je kombinovatelný se zvýhodněním. Opakovaná aktivace zvýhodnění není možná.
 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Informace o zpracování, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
 • Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 • Využitím datového zvýhodnění potvrzuji, že jsem byl seznámen a porozuměl jsem „Podmínkám Zvýhodnění služeb pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P .
 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, a to s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění nabídky na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější. Takto oznámené nebo zveřejněné změny, omezení či ukončení nabídky se dotýkají též nabídek již rozeslaných jednotlivým zákazníkům, nedotýkají se však nabídek, které již v mezidobí byly ze strany zákazníků akceptovány.
 • Podmínky nabývají účinnosti dne 14.3.2017.

Vytisknout