Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Zvětšení datového balíčku se slevou 50% u tarifu Red+“

  1. Na nabídku “Zvětšení datového balíčku se slevou 50% u tarifu Red+“ (dále jen „Nabídka“) má nárok každý nefiremní zákazník, který si v době platnosti Nabídky nově pořídí tarif Red+ v eShopu na stránce www.vodafone.cz/tarify/rodinny-tarif-red-plus/.
  2. V rámci Nabídky získá zákazník nárok na službu Zvětšení datového balíčku 1 GB+ / 2 GB+ / 4 GB+ / 8 GB+  se slevou ve výši 50%. Nárok na slevu je platný 24 měsíců ode dne aktivace tarifu Red+.
  3. Nabídka je kombinovatelná se všemi variantami služby Zvětšení datového balíčku uvedenými v bodu 2. Zákazník může jednotlivé varianty služby zvětšení balíčku kdykoli aktivovat a libovolně měnit a sleva 50% na ně bude aplikována.
  4. Tato nabídka neplatí pro firemní zákazníky.
  5. Tato nabídka platí od 29.6.2016 do odvolání.
  6. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu. Podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  9. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 29.6.2015

Vytisknout