Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Sleva 28 % na tarif Neomezeně do všech sítí“ při nákupu přes partnerská prodejní callcentra a prodejní linku 800 777 777

 1. Tarif “Neomezeně do všech sítí“ je speciální tarif, který obsahuje neomezené volání a SMS do všech sítí v rámci ČR, a je nabízený při nákupu přes partnerská callcentra a prodejní linku 800 777 777. Zvýhodnění 28% na 24 měsíců při nákupu získává každý zákazník, který si splní následující podmínky:
  • od 10. 2. 2014 pouze prostřednictvím partnerských prodejních callcenter  a prodejní linky 800 777 777 zakoupí a následně aktivuje na nově pořízené SIM kartě nabídku
  • zaváže se k minimálnímu měsíčnímu plnění 490 Kč na 24 měsíců.

  Cena tarifu po slevě pak činí 497,52 Kč měsíčně vč. DPH. Standardní cena tarifu je 691 Kč měsíčně.

 2. Zákazník o zvýhodnění nenávratně přichází v případě, pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle) nebo dojde na příslušném telefonním čísle k omezení či přerušení služeb (např. z důvodu prodlení s úhradou Vyúčtování). Zákazník dále o zvýhodnění nenávratně přichází v případě deaktivace pořízeného tarifu (např. i při změně tarifu na jiný).
 3. Zákazník nemá nárok na žádné další zvýhodnění kromě zvýhodnění uvedeného v těchto podmínkách.
 4. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky služeb a zařízení za zvýhodněnou cenu, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 5. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
 6. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 7. Nabídka platí od 10. 2. 2014. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne od 10. 2. 2014 a platí do odvolání. 

Vytisknout