Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Roaming Datové a hlasové balíčky pro firemní zákazníky - Business zóna platné do 30. 9. 2020

Služba Vodafone roaming Datové a hlasové balíčky pro firemní zákazníky - Business zóna (dále jen „Služba“) je určena všem firemním zákazníkům Vodafone.

 1. Službu nelze aktivovat a používat s
  • Vodafone Roaming na den
  • Vodafone Roaming ke Kartě na den
 2. Službu lze kombinovat s roamingovými datovými a hlasovými balíčky kromě tarifu Vodafone Roaming na den.
 3. Hovory v rámci Služby po první provolané minutě účtujeme po vteřinách. (60+60)

  Pro využití služby je potřeba mít aktivní (nezablokované) roamingové volání (standardně jej mají všichni zákazníci aktivní)Službu lze využít pouze na hovory a datování  v následujících zemích:  Albánie, Austrálie, Argentina, Brazílie, Černá Hora, Čína, Egypt, Ghana, Gruzie, Hongkong, Chile, Indie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Katar, Kazachstán, Korejská republika, Mexiko, Nový Zéland, Peru, Rusko, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Švýcarsko, Taiwan, Turecko, Ukrajina, Spojené státy americké

 4. Aktivací a užíváním Služby (Služba byla v minulých měsících na čísle zákazníka aktivní) zákazník uděluje souhlas s komunikací v jazyce adekvátním ke Službě.
 5. Aby mohl zákazník využívat tuto Službu, musí si ji aktivovat předem buď přes operátora Linky péče o zákazníky, nebo na prodejně popř. u svého obchodního zástupce Vodafone. Aktivace Služby není možná v případě, že je zákazník ve využívání služeb omezen. Aktivace i deaktivace Služby je zdarma a probíhá ihned. Služba je aktivní do té chvíle, dokud ji zákazník nedeaktivuje.
 6. Na Službu či měsíční poplatek se vztahuje pravidlo poměrného účtování v případě aktivace balíčku
 7. Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky Tarifů na míru, podmínky datových tarifů včetně podmínek FUP (s možností zakoupení dodatečného FUP limitu) a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Za Službu účtujeme měsíční poplatky viz.akt. ceník. https://www.vodafone.cz/_sys_/FileStorage/download/1/794/prehled-tarifu-a-sluzeb.pdf
 10. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 11. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 12. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2018.

Vytisknout