Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Balíčky předplaceného internetu za zvýhodněnou cenu“

  1. Balíčky předplaceného internetu (dále jen „Balíčky“) si může zákazník pořídit v následujících sítích prodejen:
   Electroworld s.r.o., Datart, a.s., K+B expert, s.r.o., Space, Mobil pohotovost, Tesco, Globus, Makro. Vybrané balíčky lze též získat na Vodafone eShop, telefonicky kontaktováním oddělení Vodafone prodej nebo ve kterékoliv Vodafone prodejně.
  2. Balíček lze pořídit v šesti variantách:
   1. Koupí balíčku za 597 Kč získá zákazník 3G USB modem, předplacenou Kartu na víkend (Kartu na míru) a aktivovaný datový tarif Internet v mobilu naplno na měsíc.
   2. Koupí balíčku za 697 Kč získá zákazník USB modem, předplacenou Kartu na víkend (Kartu na míru) a aktivovaný datový tarif Připojení na stálo na měsíc.
   3. Koupí balíčku za 699 Kč získá zákazník USB modem, předplacenou Kartu na víkend (Kartu na míru) a aktivovaný datový tarif Připojení Flexidata
   4. Koupí balíčku s Internetem v mobilu naplno za 997 Kč získá zákazník 3G USB modem, předplacenou Kartu na víkend (Kartu na míru) a aktivovaný datový tarif Internet v mobilu naplno na 3 měsíce. Tento balíček lze zakoupit i bez 3G USB modemu za cenu 630 Kč. Pokud si zákazník v průběhu prvních 3 měsíců dobije kredit minimálně částkou 300 Kč, získá datový tarif Internet v mobilu naplno na další 3 měsíce (celkem tedy 6 měsíců).
   5. Koupí balíčku s Připojením pro notebook standard (nově Mobilní připojení 1 GB) za 997 Kč získá zákazník 3G USB modem, předplacenou Vodafone Kartu na míru a aktivovaný datový tarif Mobilní připojení 1 GB (dříve Připojení pro notebook standard/Připojení pro tablet premium) na 3 měsíce. Pokud si zákazník v průběhu prvních 3 měsíců dobije kredit minimálně částkou 300 Kč, získá datový tarif Mobilní připojení 1 GB (dříve Připojení pro notebook standard/Připojení pro tablet premium) na další 3 měsíce (celkem tedy 6 měsíců).
   6. Koupí balíčku za 1297 Kč získá zákazník 3G USB modem, předplacenou Kartu na víkend (Kartu na míru) a aktivovaný datový tarif Připojení na stálo na 3 měsíce. Tento balíček lze zakoupit i bez 3G USB modemu za cenu 1050 Kč. Pokud si zákazník v průběhu prvních 3 měsíců dobije kredit minimálně částkou 500 Kč, získá datový tarif Připojení na stálo na další 3 měsíce (celkem tedy 6 měsíců).
  3. Ceny uvedené výše jsou uváděny včetně DPH.
  4. Karta je určena výhradně pro použití společně s dodaným 3G USB modemem (v případě balíčků pořízených s 3G USB modemem). Podmínkou získání datového tarifu na výše uvedené období je využívání SIM karty pouze pro datové služby. V případě, že zákazník tuto podmínku nesplní či poruší, nárok na tuto nabídku zaniká a Vodafone není povinen datový tarif za uvedených podmínek poskytnout.
  5. Po uplynutí doby, po kterou je datový tarif poskytován za výše uvedených podmínek, bude za datový tarif účtován měsíční poplatek dle platného ceníku. Pokud bude datový tarif deaktivován v průběhu doby, po kterou je poskytován za výše uvedených podmínek, ztrácí zákazník nenávratně nárok na jeho poskytování dle této nabídky. Po jeho opětovné aktivaci tak bude za datový tarif účtován měsíční poplatek dle platného ceníku.
  6. Pro obnovení datového tarifu (naúčtování měsíčního poplatku za datový tarif) je nutné mít v den jeho obnovy (tzn. vždy k 1. dni v kalendářním měsíci) dostatečný kredit pro zaúčtování měsíčního poplatku. Pokud v době obnovy datového tarifu (tzn. vždy k 1. dni v kalendářním měsíci) nebude na kartě dostatečný kredit na jeho obnovu, bude datový tarif deaktivován.
  7. Koupí Balíčku dává zákazník automaticky svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společností Vodafone Czech Republic a.s. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalších právních předpisů, to vše ve smyslu Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací. Více informací na www.vodafone.cz
  8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky pro Tarify na míru a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  11. Na baličky předplaceného internetu za zvýhodněnou cenu nelze využít 30 denní záruku spokojenosti.
  12. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 26. 5. 2013 a nahrazují podmínky ze dne 10.12.2012.

   Vytisknout