Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky služby „Doporuč a získej pro Připojení bez kabelu +“

 1. Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), při poskytování služby „Doporuč a získej pro Připojení bez kabelu +“ (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.
 2. Službu „Doporuč a získej pro Připojení bez kabelu +“ mohou využít všichni zákazníci Vodafonu, kteří k rozhodnému datu 31. 3. 2014 využívali tarif Připojení bez kabelu za zvýhodněnou cenu 349 Kč měsíčně (dále jen Doporučující zákazníci).
 3. Každému Doporučujícímu zákazníkovi bude přidělen Unikátní kód. Tento Unikátní kód bude k dispozici v internetové samoobsluze Můj Vodafone.
 4. Doporučující zákazník může prostřednictvím Unikátního kódu doporučit jiné osobě (dále jen Doporučený zákazník) pořízení tarifu Připojení bez kabelu +. Pokud si Doporučený zákazník pořídí tarif Připojení bez kabelu + v souladu s těmito Podmínkami, získá tento tarif se Zvýhodněním na služby a smlouvou na 24 měsíců za zvýhodněnou cenu 349 Kč měsíčně. Doporučujícímu zákazníkovi pak bude jeho tarif Připojení bez kabelu změněn na Připojení bez kabelu +, které také získá za zvýhodněnou cenu 349 Kč měsíčně.
 5. Unikátní kód je možné použít k doporučení právě jednoho Doporučeného zákazníka.
 6. Doporučující zákazník vyjadřuje předáním Unikátního kódu Doporučenému zákazníkovi souhlas s těmito Podmínkami a souhlas se změnou tarifu na Připojení bez kabelu + za zvýhodněnou cenu 349 Kč měsíčně.
 7. Doporučený zákazník se při nákupu nového tarifu Připojení bez kabelu + prokáže Unikátním kódem. Po ověření platnosti Unikátního kódu získá Doporučený zákazník tarif Připojení bez kabelu + se Zvýhodněním na služby a smlouvou na 24 měsíců za zvýhodněnou cenu 349 Kč měsíčně.
 8. Změna tarifu Doporučujícího zákazníka na Připojení bez kabelu + za zvýhodněnou cenu 349 Kč měsíčně proběhne nejpozději do 30 dnů od prodeje nového tarifu Doporučenému zákazníkovi.
 9. Tyto Podmínky platí pro všechny zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
 10. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky datových služeb, Podmínky uplatňování FUP na mobilní datové služby, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.
 11. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 12. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 7. 4. 2015

Vytisknout