Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Předplacené datové tarify pro iPad s unikátním webovým obsahem zdarma“

 1. Nabídka „Předplacené datové tarify pro tablety s unikátním obsahem zdarma“ obsahující dva balíčky s názvem Tablet naplno a Tablet na stálo (dále jen „Tablet naplno“ a „Tablet na stálo“) je určena všem zákazníkům, kteří navštíví webové stránky Vodafone eShop (dále jako „eShop“) a v období od 8.8.2011 do 31.3.2012 si prostřednictvím eShopu zakoupí Tablet naplno nebo Tablet na stálo. Balíček Tablet naplno je možné zakoupit taktéž ve vybraných prodejnách společnosti Mironet.cz a.s. a společnosti iStyle Czech Republic.
 2. Koupí balíčku Tablet naplno prostřednictvím eShopu za 200 Kč (nebo prostřednictvím společnosti Mironet.cz a.s.nebo společnosti iStyle Czech Republic za 1 Kč při splnění podmínky současného nákupu iPad nebo jiného tabletu) a jeho aktivací získá zákazník Tarif na míru obsahující micro SIM kartu Vodafone s platební metodou dobíjení, micro SIM adaptér určený pro aktivaci SIM karty v mobilním telefonu určeném pro běžné SIM karty, kredit 500 Kč a tarif Vodafone Internet v mobilu naplno, na který bude zákazníkovi po dobu prvních 12 měsíců od aktivace Balíčku poskytnuta sleva ve výši 10%.
 3. Koupí balíčku Tablet na stálo prostřednictvím eShopu za 200 Kč a jeho aktivací získá zákazník Tarif na míru obsahující micro SIM kartu Vodafone s platební metodou dobíjení, micro SIM adaptér určený pro aktivaci SIM karty v mobilním telefonu určeném pro běžné SIM karty, kredit 600 Kč a tarif Připojení na stálo, na který bude zákazníkovi po dobu prvních 12 měsíců od aktivace Balíčku poskytnuta sleva ve výši 25%.
 4. Zákazník je povinen zajistit, že výše předplaceného kreditu umožňuje měsíční zaúčtování poplatku za tarif Vodafone Internet v mobilu naplno nebo Připojení na stálo. V případě, že na předplacené kartě nebude dostatečný kredit pro zaúčtování tohoto měsíčního poplatku, dojde k automatické deaktivaci výše uvedeného přednastaveného datového tarifu a aktivaci tarifu Vodafone internetu v mobilu na den. Po deaktivaci je možné si tarif Vodafone Internet v mobilu naplno nebo Připojení na stálo znovu aktivovat, ale sleva uvedená v bodu č. 2) a č. 3) již nebude znovu aktivována.
 5. K deaktivaci balíčku Tablet naplno nebo Tablet na stálo dále dojde při přechodu na jiný datový tarif, při přechodu na jiný hlasový tarif, při zrušení nebo deaktivaci tarifu.
 6. Součástí balíčku Tablet naplno a Tablet na stálo je i leták s dvěma unikátními kódy pro aktivaci webového obsahu zdarma (dále jen „Obsah“) s platností 2 měsíce od okamžiku aktivace SIM karty. Podmínkou pro využití tohoto Obsahu je aktivace balíčku Tablet naplno nebo Tablet na stálo. Další podmínky využívání a aktuální nabídku Obsahu lze nalézt na stránkách poskytovatelů tohoto Obsahu, kterými jsou společnosti Mobilbonus, s.r.o provozující webové stránky http://www.rajknih.cz a Floowie International s.r.o. provozující webové stránky http://m.floowie.com/vodafone-tablet-offer.
 7. Na tuto nabídku se nevztahuje 30 denní záruka spokojenosti.
 8. Každý zákazník je oprávněn si prostřednictvím eShopu zakoupit maximálně jeden kus balíčku Tablet naplno a jeden kus balíčku Tablet na stálo.
 9. Koupí tohoto balíčku Tablet naplno nebo Tablet na stálo dává zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společností Vodafone Czech Republic a.s. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalších právních předpisů, to vše ve smyslu Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací. Více informací na www.vodafone.cz
 10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 11. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 12. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 13. Tuto nabídku lze využít pouze v období od 8.8.2011 do 31.3.2012.
 14. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 2.11. 2011. Tímto datem pozbývají účinnosti podmínky této nabídky ze dne 8.8.2011.

Vytisknout