Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky předplacené “Karty se vším všudy“

  1. Tyto podmínky upravují speciální podmínky předplacené karty pod názvem „Karta se vším všudy“.  
  2. U Karty se vším všudy jsou trvale blokovány platby služeb třetím stranám (např. SMS jízdenka, autiotext, on-line sázení).
  3. První minuta hovoru je účtována celá, po první minutě je hovor účtován po vteřinách.
  4. S kartou se vším všudy nelze využít žádné speciální nabídky, pokud není v podmínkách nabídky uvedeno jinak. Zejména se to týká nabídek při dobití kreditu, které nelze u Karty se vším všudy využít, jako je nabídka dárku při dobití přes https://www.vodafone.cz/predplacene-karty/dobijeni/ platební kartou. Tedy, jestliže dobijete částku, která by u jiné předplacené karty znamenala získání dárku za dobití, u Karty se vším všudy tento dárek nezískáte. Výjimkou je nabídka “dárku při dobití Karty se vším všudy“, která je speciálně určena pro tuto předplacenou kartu a dárku při dobití přes Mobito.
  5. Z důvodu ochrany Vodafonu před zneužitím nabídek a dárků spojených s Kartou se vším všudy nebude při přechodu na jinou předplacenou kartu nebo při změně platební metody na Vyúčtování (tzn. při přechodu z předplacených služeb na Vyúčtování) převeden na úhradu Vyúčtování nevyčerpaný kredit větší než 300 Kč. To znamená, že při změně předplacené karty nebo platební metody bude převeden nevyčerpaný kredit maximálně ve výši 300 Kč, zbývající nevyčerpaný kredit nebude převeden a zákazník tak nenávratně ztratí možnost jej vyčerpat. 
  6. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách https://www.vodafone.cz.
  7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  8. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2015 a nahrazují předchozí podmínky účinné od 31. 1. 2013.    

Vytisknout