Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Nabídka Firemní edice Tarifů na míru

 1. Nabídka Firemní edice Tarifů na míru (dále též jen „Nabídka“) je určena všem novým i stávajícím firemním zákazníkům bez smlouvy.
 2. Nabídka se vztahuje na šest pevně přednastavených kombinací Tarifů na míru, které zákazník vlastní nebo si nově pořídí.
  Jedná se o kombinace:
  • Vodafone Internet v mobilu + hlasový balíček 50 minut + balíček zpráv 50 SMS za koncovou cenu po slevě 365,02 Kč vč. DPH
  • Vodafone Internet v mobilu + hlasový balíček 125 minut + balíček zpráv 100 SMS za koncovou cenu po slevě 556,60 Kč vč. DPH
  • Vodafone Internet v mobilu naplno + hlasový balíček 250 minut + balíček zpráv 100 SMS + neomezená VPN za koncovou cenu po slevě 796,58 Kč vč. DPH
  • Vodafone Internet v mobilu naplno + hlasový balíček 400 minut + balíček zpráv 100 SMS + neomezená VPN za koncovou cenu po slevě 1073,88 Kč vč. DPH
  • Vodafone Internet v mobilu naplno + hlasový balíček 400 minut + 4 Kamarádi v síti Vodafone + neomezená VPN za koncovou cenu po slevě 1073,88         Kč vč. DPH
  • Připojení na stálo + hlasový balíček 400 minut + balíček zpráv 100 SMS + neomezená VPN za koncovou cenu po slevě 1285,63 Kč vč. DPH
  • Připojení na stálo + hlasový balíček neomezených minut + balíček neomezených SMS + neomezená VPN za koncovou cenu po slevě 3119,78 Kč vč. DPH

  V rámci těchto kombinací je poskytována natrvalo sleva. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další balíčky z Tarifů na míru např. Program Kamarádi, nebo SMS balíček pokud již nejsou obsaženy. Lze přidat i balíček MMS.
 3. Sleva bude poskytnuta pro nové zákazníky při pořízení Tarifu na míru, stávajícím zákazníkům po vyžádání od dalšího zúčtovacího období.
 4. Podmínkou pro získání a trvání nabídky v délce její platnosti je:
  • aktivace jedné z přednastavených kombinací balíčků Tarifů na míru a zachování této přednastavené kombinace po celou dobu využívání Nabídky.
 5. Nabídka je kombinovatelná s pořízením zvýhodněného telefonu.
 6. Nárok na tuto Nabídku nevzniká, pokud zákazník nesplní podmínky pro získání nabídky a zaniká, pokud poruší v průběhu trvání nabídky některou z podmínek a změní si zvýšením, snížením nebo deaktivací jednu či více komponent přednastavené kombinace Nabídky.
 7. Nárok na tuto Nabídku zaniká také při přechodu na jiný datový tarif, při zrušení datového tarifu Vodafone internet v mobilu a Vodafone Internet v mobilu naplno a Připojení na stálo, při přechodu na Vodafone kartu nebo při ukončení smlouvy.
 8. Tuto Nabídku nelze s nabídkou Promo Solo natrvalo, Po svém, Solo při přechodu z předplacené karty na paušální tarif, s 50% slevou na datový tarif na 3 a 4 měsíce, s neomezeným voláním do sítě Vodafone.
 9. Zákazník má možnost vrátit telefon v rámci 30 denní záruky spokojenosti poskytované společností Vodafone.
 10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 11. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 12. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 13. Tato Nabídka je platná od 6.10. 2011.

Vytisknout