Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky služby „Mobilní připojení Turbo“

 1. Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), při poskytování datového tarifu Mobilní připojení Turbo (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

 2. Tyto Podmínky se vztahují na datový tarif Mobilní připojení Turbo, která slouží pro připojení technologiemi GSM/EDGE/UMTS/CDMA/LTE, zpoplatňovanou měsíční platbou za neomezené surfování.

 3. Datový tarif Mobilní připojení Turbo je určen pro všechny zákazníky Vodafone, s výjimkou zákazníků OneNet. 

 4. Tarif Mobilní připojení Turbo není vhodný pro služby přenosu a sdílení souborů (tzv. file sharing a P2P přenos) a kontinuální přenos audio-vizuálních materiálů (tzv. streaming). Tyto služby jsou s ohledem na zajištění integrity datových služeb a ochranu sítě Vodafone před přetížením zpomaleny po dosažení hranice 20 GB objemu dat (limit platí jak pro stahování, tak pro nahrávání dat) na maximální rychlost 64 Kb/s.

 5. Seznam protokolů datových služeb, u kterých dochází ke zpomalení na základě typu jejich protokolu, je uveden na konci těchto podmínek a může být pravidelně 4x ročně z technických důvodů aktualizován. Snížení přenosové rychlosti je pouze dočasné, a to pouze do začátku následujícího zúčtovacího období. U všech ostatních služeb dostupných prostřednictvím sítě internet, jako je například prohlížení webových stránek, posílání emailů, sociální sítě (např. Facebook), hraní online her a VoIP (např. Skype) nedochází ke zpomalení po celou dobu používání tarifu. 

 6. O postupu vyčerpávání 20 GB objemu dat je uživatel informován pomocí SMS zpráv. Informace jsou pouze orientační, může dojít ke zpoždění informace s ohledem na rychlost připojení (a rychlost čerpání základního objemu dat). 

 7. Doba platnosti tarifu je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarif může být aktivován kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti tarifu, tzn. k obnovení objemu dat.

 8. Paušální platba za tarif je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jeho aktivaci/změně s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Stejně tak bude poměrně snížena výše uvedená hranice 20 GB objemu dat.

 9. Při deaktivaci datového tarifu v průběhu zúčtovacího období má zákazník možnost využívat datové služby po celou dobu zúčtovacího období. Při změně jakéhokoliv datového tarifu na jiný datový tarif dochází ke změně okamžitě. Při deaktivaci nedochází k poměrnému snížení ceny tarifu, ani výše uvedené hranice 20 GB objemu dat.

 10. Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období a jejich aplikace je stálá.

 11. V případě, že datový provoz způsobený jedním zákazníkem ohrožuje integritu služeb sítě Vodafone, vyhrazuje si společnost Vodafone možnost přerušit či omezit poskytování této služby takovému zákazníkovi.

 12. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb,
  Podmínky datových služeb, Podmínky uplatňování FUP na mobilní datové služby, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách vodafone.cz.

 13. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Seznam protokolů datových služeb, které mohou být zpomaleny na základě typu jejich protokolu:

Nedochází ke zpomalení po dosažení 20 GBDochází ke zpomalení po dosažení 20 GB
Druh datového provozuPříkladDruh datového provozuPříklad

DB Transactions

Přenos dat mezi různými databázemi a
komunikace s nimi (např. Oracle, SAP, SQL)

P2P Applications

Aplikace pro přenos dat mezi jednotlivými účastníky (např. DC++, eDonkey, Bittorent, uTorrent)

File Systems

Komunikace potřebná pro správu a ovládání souborových systémů

File Transfer

Služby datových úložišť, veřejně dostupné
souborové servery a portály s digitálním
obsahem (např. RapidShare, Box, GoogleDrive)

Games

Komunikace mezi hráči a hracími servery (např. xbox live, zynga, diablo)

Streaming Applications

Internetová rádia, televize a aplikace pro
poskytování a šíření multimediálního obsahu
(např. Vimeo, Youtube, Hulu, RSTP, CCIPTV)

Instant Messaging Applications

Služby a aplikace pro komunikaci v reálném čase (např. ICQ, Skype, IRC, WhatsApp)

Security

Aplikace a protokoly pro zabezpečení síťové
komunikace (např. IKE, IPSEC, SSL, HTTPS)

Legacy Protocols

Starší komunikační protokoly (např. Gopher, Netware IP)

Mail

Běžné protokoly přenosu emailů (např. POP3,
SMTP, IMAP)

Network Operations

Protokoly a služby síťové komunikace (např. DHCP, PPPoE, WHOIS)

Terminals

Služby vzdálené správy zařízení (např. SSH, TELNET, Pc Anywhere)

VoIP

Služby internetového volání (např. SIP, Fring, Skype, H.323)

Web Applications

Různé aplikace a služby, se kterými se můžete potkat na webu (např. Facebook, Google Mapy, Twitter, Orkut...)

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 11. 8. 2016 a nahrazují podmínky ze dne 1. 1. 2015.

Vytisknout