Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky Valentýnské nabídky

  1. Valentýnskou nabídku v podobě „Náladového světla“ dále také jen „Nabídka“) získá zákazník, který si v období od 1.2.2009 do 28.2.2009 objedná novou SIM kartu s Nabitým tarifem a současně si aktivuje program Kamarádi.
  2. Nabídku nemohou využít firemní zákazníci Vodafonu (tj. podnikatelé podle platných právních předpisů), kteří s Vodafonem uzavřeli písemnou smlouvu.
  3. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv tuto Nabídku omezit či ukončit, a to bez uvedení důvodu. Změna či ukončení budou platné ode dne jejich zveřejnění na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější. Nabídka bude ukončena i v případě vyčerpání zásob svítících koulí, kterých má Vodafone k datu zahájení nabídky k dispozici v počtu 5000 Ks.
  4. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2009.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).