Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky Výkupu mobilního zařízení na značkové prodejně Vodafone

 1. Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), při výkupu mobilního telefonu na značkové prodejně Vodafone. Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.
 2. Výkupu mobilního telefonu může ve značkové prodejně Vodafone využít nepodnikající fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem DPH nebo osobou registrovanou k dani v jiném státě EU, která si současně zakoupí nové mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook nebo datové zařízení).
 3. Výhoda spočívá v možnosti zákazníka odprodat mobilní telefon Mobilní Pohotovosti (prostřednictvím Vodafone) za cenu, kterou stanoví Mobilní Pohotovost dle aktuálního stavu mobilního telefonu, zejména s ohledem na stav LCD displeje, krytu, stáří baterie, přítomnost nabíječky, funkčnost fotoaparátu, a to pokud jsou současně splněny následující podmínky:
  • mobilní telefon je uveden na seznamu mobilních telefonů, dostupném na internetových stránkách http://www.mp.cz/
  • mobilní telefon je funkční a je možné ho zapnout
  • odkupní cena mobilního telefonu je při úhradě celé kupní ceny v prodejně nejméně o 1 Kč (včetně DPH) nižší, než cena nově zakoupeného mobilního zařízení
  • Cenu za odkup mobilního telefonu nelze vyplatit v hotovosti nebo ji započíst oproti jinému plnění než za nákup nového mobilního zařízení od Vodafone
 4. Vodafone je oprávněn odkup použitého mobilního telefonu odmítnout, a to i v případě, že budou veškeré výše uvedené podmínky splněny.
 5. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky společnosti Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.
 6. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 1. 9. 2014.

Vytisknout